Aktif Portföy yeni fonlarıyla sermaye piyasalarındaki derinliğini artırıyor

Aktif Portföy yeni fonlarıyla sermaye piyasalarındaki derinliğini artırıyor

PSM/Özel Haber
65 bin yatırımcının 30 milyar TL’lik varlığını yöneten Aktif Portföy, getirisi yüksek fonlar geliştirerek yatırım oranını artırmayı hedefliyor. Aktif Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler, “Son birkaç yıl içinde yatırımcılarımıza sunduğumuz yeni fonlarla sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de halen fonların toplam hane halkı yatırımlarında yüzde 5 civarında olan payını çift hanelere çıkarmayı hedefliyoruz” diyor…

Aktif Bank iştiraklerinden Aktif Portföy, 2024 yılının ilk yarısını oldukça hareketli geçirdi. 2023 yılında 14 adet yeni fon ihraç eden şirket, bu yılın ilk yarısında da bu fonların performansı, yönetimi ve tanıtımı, yatırımcılara ulaştırılması için büyük efor sarf etti.
Yatırım fonlarına ilginin her geçen gün arttığını belirten Aktif Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler ile sektörün potansiyelini ve şirketin hedeflerini konuştuk…

Aktif Portföy’ün faaliyetleri
hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Aktif Portföy olarak 22 kişilik uzman ekibimiz, yaklaşık 30 milyar TL varlık büyüklüğümüzle 65 bin yatırımcıya hizmet veriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı hisse senedi, borçlanma araçları, katılım ve özel fonlar, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve emeklilik fonları yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteren 43 adet yatırım fonuyla her konjonktürde yatırımcılarına katma değer yaratma gayretinde olan bir portföy yönetim şirketiyiz.
Aktif Portföy ekibi olarak anayasa gibi benimsediğimiz ve taviz vermeyeceğimiz önemli değerlerimiz var:
n Yatırım fonu dünyasını ve yönettiğimiz fonları, en yalın ve anlaşılabilir haliyle yatırımcılara anlatmak.
n Geleceğini bizlere emanet eden yatırımcılar için yüksek sorumluluk bilinciyle istikrarlı ve kalıcı performans sağlama odaklı yatırım stratejileri geliştirmek.
n Yatırımcılarımızın birikimlerini risk/yatırım tercihleri ve finansal piyasalardaki beklentileri doğrultusunda şeffaf şekilde yönetmek.
n Sağlanabilecek en iyi performansı sunmak.
n Yatırımcılarımıza daha yüksek katma değer sağlayabilmek için iletişim kanallarını sürekli açık tutmak, onların görüşlerini ve geri bildirimlerini önemseyip dikkate almak…

Portföy yönetimi sektöründe son
dönemde ne tür gelişmeler yaşanıyor?

Yatırımcıların fonlara yöneliminin artmasıyla birlikte, portföy yönetimi sektöründeki şirketlerde ve fonlarda çeşitlenmeyi görüyoruz. Bu durum, rekabetin artması ve yatırımcıya değer yaratılması adına oldukça değerli. Fonların temalarında da çeşitlenme görüyoruz. Yapay zekâ, robotik teknolojiler, temiz enerji, siber güvenlik gibi sayısı her gün artan farklı alternatifler mevcut. Biz son dönemde yapay zekâ içerikli GPT – Robotik Teknolojiler Değişken Fon, Uzak Doğu ve gelişmekte olan ülkeler içerikli CIN – Birinci Serbest Fon gibi fark yaratan fonları yatırımcılara sunduk. Katılım esaslı fonlarda alanında da bizim de öncü olduğumuz tematik fonlarda artış var. Keza yerli hisse senedi içerikli fonlarda da içerik ve sayı anlamında alternatiflerin arttığını gözlemliyoruz.

YATIRIMCI SAYISI VE FON ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN GİDİLECEK
ÇOK YOL VAR

Türkiye’deki portföy yönetim
sektörünü dünyayla kıyasladığınızda hangi seviyedeyiz?

Dünya genelinde fonlar üzerinden yatırım, toplam hane halkı yatırımlarının yüzde 15-20’si civarında seyrediyor. Bizde yüzde 5’e yeni gelmiş durumda. Bu yüzde 5 içinde de ağırlığın para piyasası fonlarında olduğunu görüyoruz. Dünya geneline göre biraz geride kalmakla beraber hem çeşitlenen fonlar hem de portföy yöneticilerinin yarattığı getirilerle birlikte daha fazla fon yatırımcısı oluştuğunu söyleyebiliriz.
Ürün çeşitliliği tarafında da gidilecek yol var elbette. Yatırım vadelerinin uzamasıyla birlikte daha güçlü bir fon piyasası oluşacağını düşünüyorum.

Sektörün gelişimi için alınması gereken
önlemler, regülasyon ihtiyacı var mı?

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sektörün geneliyle hareket ederek gelişime büyük katkı sağlıyor. Bu noktada regülasyon tarafında sektörü geliştirmeye yarayan bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Stopaj istisnasının belirli fonlar için tekrar değerlendirilmesi sektörün büyümesine katkıda bulunacaktır. Bu noktada vadenin uzatılmasını teminen, uzun vade tutulan fonlarda stopajın düşürülmesi gibi bir yöntem değerlendirilebilir.

Sektörün geleceği hakkındaki öngörünüz, beklentileriniz nedir?
Son dönemde en hızlı büyüyen portföy yönetim şirketlerinden biri olarak, sektörün geleceğiyle ilgili beklentimiz oldukça pozitif. Özellikle sermaye piyasasının gelişmesine ve derinleşmesine sunduğu katkı ve birikimlerin korunmasında oynadığı rolle, portföy yönetim sektörü büyümesini sürdürecektir. Buna dair biz de üzerimize düşeni yapacak ve daha fazla yatırımcıya fonları tanıtacağız.

TEKNOLOJİ TEMALI
İLK KATILIM FONUNUN İHRACI

Aktif Portföy böyle bir ortamda nasıl konumlanıyor, bu yılın ilk yarısını nasıl geçirdiniz?
Çok verimli ve hareketli bir 6 ay geçirdik. 2023’te yatırımcılarımıza her konjonktürde katma değer sağlamak bakış açısıyla toplamda 14 adet yeni fon ihraç etmiştik. Bu yılın ilk yarısında bu fonların performansı, yönetimi ve tanıtımı, yatırımcılarımıza ulaştırılması için büyük efor sarf ettik.
Bu eforun sonucu olarak yatırımcılarımıza yılbaşından bu yana yüksek getiriler sunduk. Örnek olarak hisse senedi fonlarımızdan ASJ – Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) yılın başından bu yana yüzde 44.33 getirisiyle kendi kategorisindeki fonlar arasında birinci oldu. Gümüş fonumuz MJG – Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu ise yılbaşından bu yana yüzde 32.54 getiri ile kendi kategorisindeki fonlar arasında ikinci oldu.
Son dönemde yüksek teknolojili ürün ve hizmet geliştiren teknoloji şirketlerinin piyasa değeri oldukça yükseldi. Apple, NVIDIA, Tesla gibi dünya devlerine yatırım yapmak ise yatırımlarını çeşitlendirmek isteyenlerin olmazsa olmaz tercihi haline geldi. Bu nedenle kodu temasını çağrıştıran fonumuz CPU- Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu’nu ihraç ettik. Bu, teknoloji temalı ilk katılım fonu olma özelliğini taşıyor. Yurt içi ve yurt dışı teknolojik gelişmeleri yakından takip edenler için çok iyi bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Kasım 2023 tarihinde ihraç edilen fonumuz, yılbaşından bu yana yüzde 39.29 getirisiyle kendi kategorisinde birinci oldu ve 22 bin 659 yatırımcısıyla 736 milyon TL büyüklüğe ulaştı.
Günlük vadede yüksek getiri imkanı ve 30 Nisan 2024 öncesi stopaj avantajı bulunduğu için para piyasası fonlarına da çok talep oldu. Son dönemde hızla büyüyen IDL – Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fon ve NKL – Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fonumuzun getirileri üst sıralarda olduğundan, bu getirileri sürdürülebilir kılmak da ana hedefimiz haline geldi.
Hazine ve özel sektör eurobond’larının sağladığı dolar bazındaki getiri potansiyelini en etkin zamanlama ve vade tercihleriyle yatırımcısına sunmayı hedefleyen fonumuz MPN – İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fon ise yılın başından bu yana dolar bazında yüzde 12.84 getiri sağladı.
Teknolojinin getirdiği yenilik ve kolaylıklardan bahsederken biz de yatırımcılarımızın, şirketimiz ve fonlarımızla ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabilmesi, sorularına tek tık ile cevap bulabilmesi için web sitemizi güncelliyoruz.
Piyasadaki gelişmeler ve fonlarımız hakkında daha fazla konuşmak üzere sosyal medya hesaplarımızı da oluşturduk. X, LinkedIn, Instagram, TikTok gibi sosyal mecralarda aktif paylaşımlara başladık. Ekonomi ve teknoloji alanında geniş kitlelere seslenen Emre Alkin ve Ozan Sihay ile influencer anlaşmaları yaptık. İlk paylaşımlarımız oldukça ses getirdi. Tüm bunların sonucunda pazar payımızı da yüzde 0.50 seviyesinden 0.80’e çıkardık. Yenilikçi ve ses getiren işlere imza atmaya devam edeceğiz.

GSYF’LERE YOĞUN İLGİ VAR

Hisse senedi piyasası ve alternatif fonlar alanında aktif çalışmalarınız olduğunu biliyoruz, kısaca bunlardan bahseder misiniz?

Yatırımcılarımızın potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapmasını kolaylaştıran hisse senedi fonlarımız, temel analize dayalı hibrit modelle oluşturulan hisse portföyünde düzenli olarak ayda bir değişim yapılırken bilanço dönemi ve önemli haber akışlarında yine hisse bazlı değişikliklere gidilerek aktif şekilde yönetiliyor. Amacımız, yatırımcımıza uzun vadede sürdürülebilir bir gelir yaratmak. Hisse senedi fonlarımızı sadece çok kazandıran değil, piyasa olumsuza döndüğünde en az kaybettiren olma hedefiyle yönetiyoruz.
Son dönemde alternatif fonlarda özellikle GSYF’lere (girişim sermayesi yatırım fonları) çok büyük bir ilgi artışı var. Birçok bireysel ve kurumsal yatırımcı, hem alternatif kazanç arayışı hem de portföyünü çeşitlendirme açısından GSYF’leri tercih ediyor. Pazarda kamunun yönlendirmesiyle oluşan ekstra bir GSYF talebi de oluştu. Bunu çok kıymetli görüyoruz. Uzun dönemde GSYF’lerin daha büyük bir yatırımcı kitlesi tarafından benimsenmesi için faydalı bir alıştırma dönemi oluşturulduğunu düşünüyoruz. Aktif Portföy olarak ilk GSYF’mizi kurmamız 2017 yılına dayanıyor. Bu alanda oldukça tecrübeli olduğumuzu söyleyebiliriz.
2023 yılı sonunda Startupfon ekibiyle yepyeni bir GSYF kurduk. “Secondary” olarak globalde birçok örneği olan bir fon yönetim tarzıyla yönetiliyor. Yani potansiyeli devam eden belirli bir ölçeğe gelmiş teknoloji girişimlerinin mevcut hissedarlarından iskontolu hisse alıyoruz. Bu da yatırımcılarımıza ilk günden önemli bir fırsat sağlıyor.
Bir yandan da yeni GSYF’ler kurmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Fonları kurarken, önceliğimiz ilgili alanda uzman en iyi partner şirketleri bulup onlarla ortak değer yaratmak. Şu ana kadar çok emin adımlarla ilerlediğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde hem yeni fonlarla hem de yatırımcı havuzumuzu genişleterek yepyeni GSYF’lerle sektöre dinamizm kazandırmaya devam edeceğiz.
Ülkemiz için önemi rakamlarla da ortada olan oyun sektörü alanında yaşanan büyüme ve gelişmeleri ele aldığımızda ise Startgate ekibiyle birlikte kurduğumuz Playgate GSYF’deki potansiyelin bizi heyecanlandırdığını belirtmem gerek. Yine başarılı yatırım kararlarıyla bildiğimiz Startupfon ekibiyle birlikte yöneteceğimiz, yönetim sürecinde private equity (özel sermaye) alanında önemli isimlerin olduğu bir danışma heyetinden alınan tavsiyelerin de değerlendirileceği Startupfon Opportunity GSYF’yi sektöre kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu fon için “sektör ihtiyaçlarına karşılık gelen, melek yatırımcılara nakit akış sağlayan, şirket sermaye yapılarını sadeleştirmeyi amaçlayan ve bununla birlikte fırsat bekleyen yatırımcılara başarılı girişimlere iskontolu giriş imkanı veren sektördeki ilk ve tek fon” diyebiliriz.
Yeni fonlarımızın yanı sıra Aktif Bank ve iştirakleri için CVC olarak 2021 yılında kurduğumuz, şirketimiz için de marka değeri olan Mindvest GSYF de yeni yatırımlar için süreçlerini hızla ilerletiyor.

“YURT DIŞI ENSTRÜMANLARA İLGİ ARTACAK”

Aktif Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler, piyasadaki çeşitliliğin artmasına paralel olarak yatırımcıların ilgisinin daha çok yatırım fonlarına kayacağını düşünüyor. “Aktif Portföy olarak yatırımcıları fonlar hakkında bilgilendirmeye ve onlara doğru yatırımı anlatmaya çabalıyoruz. Bunu yaparken öncelikli amacımız sektörü büyütmek ve yeni yatırımcıları dahil etmek” diyen Atikler, kısa vadeli piyasa beklentilerini de şöyle açıklıyor:
“Mevcut ekonomi politikası çerçevesinde enflasyonun aşağı yönlü harekete başladığını görüyoruz. 2024 yılı içinde düşen enflasyonla birlikte TL varlık faizlerinde de gerilemeyi görmek muhtemel. Bu da yatırımcıların TL mevduatı dışında enstrümanlara ilgisinin devamını sağlayacaktır. Yurt dışında büyük merkez bankalarının faiz indirimleriyle birlikte yurt dışı endekslere yatırımların potansiyel sunduğunu görüyoruz. Bu kapsamda yurt dışı enstrümanlara yatırımı sağlayan fonların da öne çıkacağını düşünüyorum.”