Anadolu Hayat Emeklilik 1 milyona koşuyor

Anadolu Hayat Emeklilik 1 milyona koşuyor

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, Şirketin 30.06.2014 dönemi konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulundu: 

“Her zaman olduğu gibi, 2014 yılında da, dünyada ve ülkemizde yaşanan önemli politik/ekonomik gelişmeler gündemdeki yerini korumaktadır. Bu dönemde, faaliyet göstermekte olduğumuz hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik sistemi ile ilgili mevzuatların düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam etmiş, özellikle son yıllarda yapılan düzenlemelerin de etkisiyle, ülkemiz ekonomisi açısından özel  öneme sahip olan söz konusu branşlarda kaydedilen olumlu gelişim trendi korunmuştur.

Güçlü ortaklık yapısı ve sermaye birikimi ile sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan ve ülkemizin halka açık ilk ve tek emeklilik şirketi olma özelliğini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, finansal açıdan başarılı bir dönem geçirmiştir.

2014 yılının ilk yarısında, Şirketimiz çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 30 Milyon TL artırılarak 380 Milyon TL’ye yükseltilmiş, ayrıca, hissedarlarımıza 2013 yılı karından 50 Milyon TL tutarında nakit temettü ödemesinde bulunulmuştur. 

2014 yılı ilk yarısı itibarıyla 41,4 Milyon TL brüt ve 31,6 Milyon TL net dönem karı elde eden Şirketimizin aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında artışla 9 Milyar TL seviyesine ulaşmış, öz sermayemiz de 527 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bireysel emeklilik sisteminde, fon büyüklüğü itibariyle 6 Milyar TL’yi aşan ilk şirket olma özelliğini kazanan Anadolu Hayat Emeklilik’in toplam katılımcı sayısı da 800 bin kişiyi geçmiştir. Fon büyüklüğü ve katılımcı sayısı itibarıyla, Şirketimizin pazar payı sırasıyla %20 ve %17 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, 30 Haziran 2014 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre Anadolu Hayat Emeklilik, geçen yıl olduğu gibi 2014 yılının ilk yarısında da katkı payı tutarını en fazla artıran Şirket olmayı başarmış ve Devlet Katkısı fon büyüklüğünde liderliğini devam ettirmiştir. 

Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili olarak 2013 yılında yürürlüğe giren mevzuat düzenlemelerinin gelirlerimiz ve maliyetlerimiz üzerindeki etkileri bu dönemde de devam etmiş, bununla birlikte, bireysel emeklilik branşı teknik karımız, beklentilere paralel biçimde geçen yıla göre daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. Bu dönemde, 1,6 Milyona yaklaşan hayat sigortası müşterilerimizden  toplam 169,6 Milyon TL tutarında brüt prim üretimi sağlanmış, 1,9 Milyar TL’lik hayat sigortalılarımıza ait finansal varlıklar itibarıyla, bu konudaki sektör liderliğimiz sürdürülmüştür. Hayat branşı teknik karımız, finansal varlıklara ilişkin değerleme işlemleri, prim üretimi ile tazminat ödemelerinin seyri ve teknik karşılıkların etkisi ile 2013 yılının aynı dönemine göre gerilemiş ve 11,2 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, teknik karımızın önemli bir kısmı, özellikle finansal varlıkların mevzuatsal sınırlamalara tabi olan alım-satım ve değerleme işlemlerine bağlı olarak yılın üçüncü çeyreğine kaymış durumdadır. 

Kurulduğu günden bu yana, faaliyet gösterdiği branşlarda öncü konuma sahip olan Şirketimiz, istikrarlı, dengeli ve karlı büyüme stratejisini önümüzdeki dönemlerde de sürdürecektir.”

İRTİBATTA KALALIM!

En son haberlerimizle sizi güncel tutmak isteriz

İstenmeyen posta göndermiyoruz!

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

close

İRTİBATTA KALALIM!

En son haberlerimizle sizi güncel tutmak isteriz

İstenmeyen posta göndermiyoruz!

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.