Bakan yardımcılarına makam ve temsil tazminatı

Bakan yardımcılarına makam ve temsil tazminatı

Kamuda müfettişlik, daire başkanlığı gibi makam tazminatına tabi görevlerde en az iki yıl çalışmış olan emekli bakan yardımcıları hali hazırda makam ve temsil tazminatı alıyorlar. Makam tazminatı 15000, temsil tazminatı ise 20000 gösterge üzerinden ödeniyor. Yeni memur maaş katsayısı ile makam tazminatı aylık 6.505 TL, temsil tazminatı da 8.674 TL olacak.

Kamuda makam tazminatına tabi görevlerde iki yıl çalışmamış veya geçmişte sigorta primleri SSK ya da BAĞ-KUR statüsünde ödenmiş olan emekli bakan yardımcıları bugüne kadar makam ve temsil tazminatı alamıyorlardı.

Temmuz ayında çıkan 3600 ek göstergeye ilişkin 7417 Sayılı Kanun’da tüm bakan yardımcılarına makam ve temsil tazminatı ödenmesinin yolu açıldı. Buna göre, iki yıl bakan yardımcılığı yapmış olanlar, Emekli Sandığı Kanunu’nda aranan makam tazminatına tabi 2 yıllık görev yapma şartını yerine getirmiş sayılacaklar.

2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR DA YARARLANACAK

Kamu çalışanları için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlük tarihi milat teşkil ediyor. 5510 Sayılı Kanun öncesi kamu görevine başlayanlara 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor. 5510 Sayılı Kanun sonrası kamu görevine başlayanlar ise 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) statüsünde çalışanlarla birlikte aynı kurallara tabi tutuluyorlar.

Bakan yardımcılarına ilişkin düzenlemeye göre, 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sigortalı olup, en az iki yıl bakan yardımcılığı görevinde bulunanların kendilerine veya vefatları halinde hak sahiplerine, emekli aylıklarına ilaveten makam ve temsil tazminatı verilecek. Tazminat ödemelerine 1 Şubat’tan itibaren başlanacak.

Ancak, ilave ödemenin yapılabilmesi için ilgililerin aylıklarıyla birlikte bakan yardımcılığı görevi nedeniyle söz konusu tazminat tutarlarından daha yüksek düzeyde makam ve temsil tazminatı almamaları gerekecek.

Emekli aylığı almakta olan eski bakan yardımcılarına, 1 Şubat’tan itibaren emekli aylıklarına ilave olarak makam ve temsil tazminatı ödenecek. Hayatını kaybeden bakan yardımcılarından dolayı dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında tazminattan yararlanacaklar.

KAMUDA GÖREV ALANLARIN TEMSİL TAZMİNATI KESİLECEK

Emekli aylığı almakta iken yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alan bakan yardımcılarına, bu görevleri devam ettiği sürece temsil tazminatı ödenmeyecek. Kamuda çalışmayı bıraktıktan sonra temsil tazminatı ödemelerine yeniden başlanacak.

Eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler ile görevlendirme yapılan profesörler temsil tazminatı almaya devam edecek.

EMEKLİ AYLIĞI ALAN MEVCUT BAKAN YARDIMCILARINA DA ÖDENECEK

Bazı istisnalar hariç olmak üzere emekli olduktan sonra kamuda herhangi bir görevde çalışanların emekli aylıkları kesiliyor. Bakan yardımcıları istisna uygulanan, yani aylığı kesilmeyen grupta yer alıyor.

Emekli olduktan sonra bakan yardımcılığına atananlar veya bakan yardımcısı iken emeklilik hakkı kazananlardan iki yıl bakan yardımcılığı yapmış olanlar makam tazminatı alabilecekler. Bakan yardımcılığı görevi sona erenler ve istisnai durumlar haricinde kamu kesiminde görev almayanlara temsil tazminatı da ödenmeye başlanacak.

ÖDEME İÇİN BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

Emekli bakan yardımcıları veya hak sahiplerinin temsil veya görev tazminatından yararlanabilmek için matbu taahhütname doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları gerekiyor. En geç bir ay içinde beyan bulunmayanların tazminat ödemeleri kesilecek. Daha sonraki bir tarihte kamu kesiminde görev alınması halinde, bu durumun da bir ay içinde yine taahhütname ile SGK’ya bildirilmesi gerekecek.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Örneğin, 1’inci dereceli müfettiş kadrosunda sadece 5 ay görev yaptıktan sonra memuriyetten istifa eden biri, 4A (SSK) statüsünden emekli olduktan sonra 1 Nisan 2021 tarihinde bakan yardımcısı olarak atanmış olsun. Bu kişi, emekli aylığı kesilmeden bakan yardımcılığı görevini yürütebiliyor. Makam tazminatına tabi görevde iki yıl çalışma şartını bakan yardımcılığı görevi sırasında yerine getirdiği için, bu kişinin emekli aylığına, bakan yardımcılığı görevinden ayrılması beklenmeksizin aylık 6.505 TL tutarındaki makam tazminatı 1 Şubat’tan itibaren ilave edilerek ödenmeye başlanacak.

Söz konusu bakan yardımcısı, görevinin devam ediyor olması nedeniyle temsil tazminatından yararlandırılmayacak. Ancak, görev süresinin sona ermesi ve kamu kesiminde görev yapmaması halinde aylık 8.674 TL tutarındaki temsil tazminatını da almaya başlayacak. Ahmet Kıvanç/Habertürk

İRTİBATTA KALALIM!

En son haberlerimizle sizi güncel tutmak isteriz

İstenmeyen posta göndermiyoruz!

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

close

İRTİBATTA KALALIM!

En son haberlerimizle sizi güncel tutmak isteriz

İstenmeyen posta göndermiyoruz!

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.