Demirören Medya’nın arsası Ziraat’e devrediliyor

Demirören Medya’nın arsası Ziraat’e devrediliyor

Ziraat GYO, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları arasında Gayrimenkul Devri ve Proje Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü imzalandı.

Mülkiyeti Ziraat Bankası’na ait olan Demirören Medya Grubu’nun binasının bulunduğu parsellere gayrimenkul projesi gerçekleştirilecek.

Ziraat GYO, Ziraat Bankası ve Demirören Medya Yatırımları arasında Gayrimenkul Devri ve Proje Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü imzalandı.

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Mülkiyeti T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait bulunan, İstanbul İli, Bağcılar ilçesi’nde yer alan, tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28.10.2022 tarihinde Gayrimenkul Devri ve Proje Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Protokol’ün imza tarihi itibarıyla, projeye konu taşınmazların mülkiyetlerinin Şirketimize devrinin yapılacağı tarih henüz belirlenmemiş olup, Protokol’de belirtilen şartlar ile tanzim edilecek ekspertiz raporuyla tespit olunacak değer de dikkate alınarak belirlenecek değer üzerinden taşınmazların devrinin sağlanmasını müteakiben, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 23. maddesinin 7. fıkrası hükmü uyarınca, yatırımcılarımızın tam ve zamanında bilgilendirilmesini teminen ilgili bilgi ve projeye dair tüm gelişmeler Şirketimiz tarafından derhal kamuya duyurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda Şirketimize ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”