Eczacıbaşı İlaç, şirket sattı

Eczacıbaşı İlaç, şirket sattı

EİS Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %13’ünün satışını gerçekleştirdi.

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %13’üne karşılık gelen 8.775.000 adet payı 2022 Tadil Protokolü’ndeki esaslara göre hesaplanan toplam 4.403.863,64 euro karşılığı 81.123.131,73 Türk Lirası satış bedeli ile Bozlu Grubu’na satarak, 3 Kasım 2022 tarihinde paylarını devretti.

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“18 Ağustos 2017, 31 Ekim 2017, 27 Ekim 2020 ve 2 Kasım 2021 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarında ifade edildiği üzere, iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Eczacıbaşı-Monrol”) ortakları tarafından imzalanan “Ortaklık Anlaşması”nın tadili amacıyla hazırlanan ve 31.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Tadil Protokolü” kapsamında;

– Eczacıbaşı-Monrol’ün sermaye artırımı sonrasında 31.10.2017 tarihi itibarıyla Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %84’ü Eczacıbaşı Grubu’na ve %16’sı Bozlu Grubu’na ait olmuştur.

– Eczacıbaşı Grubu, Eczacıbaşı-Monrol’ün genel kurul tescil tarihi’nden (03.11.2017 tarihinde tescil edilmiştir) itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %9’una karşılık gelen payları (Eczacıbaşı-Monrol’deki ortaklık oranı %25’e çıkacak şekilde) Bozlu Grubu’na satmayı; Bozlu Grubu da, genel kurul tescil tarihi’nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %9’una karşılık gelen payları Eczacıbaşı Grubu’ndan satın almayı “taahhüt” etmişlerdir.

– Tadil Protokolü’nde belirtilen “taahhüt” çerçevesinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %3’üne karşılık gelen paylar 27.10.2020 tarihinde; Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %3’üne karşılık gelen ilave paylar 02.11.2021 tarihinde Bozlu Grubu’na satılmış ve Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %78’i Şirketimize, %22’si ise Bozlu Grubu’na ait hale gelmiştir.

Tadil Protokolü’ndeki “taahhüt” kapsamındaki son adımın tamamlanması öncesinde Bozlu Grubu’ndan gelen talep üzerine “Ortaklık Anlaşması”yla ilgili olarak 03.11.2022 tarihli yeni bir tadil protokolü “2022 Tadil Protokolü” imzalanmıştır.

2022 Tadil Protokolü çerçevesinde ve Bozlu Grubu’nun gelecekte Eczacıbaşı-Monrol nezdinde doğabilecek sermaye borçlarının ödenmiş olması şartına bağlı olarak, Şirketimiz, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %28’ine karşılık gelen payları Bozlu Grubu’na (Eczacıbaşı-Monrol’deki ortaklık oranı %50’ye çıkacak şekilde) 03.05.2024 tarihine kadar satmayı; Bozlu Grubu ise, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %28’ine karşılık gelen payları Şirketimizden 03.05.2024 tarihine kadar satın almayı “taahhüt” etmiştir. Söz konusu “taahhüt” üç adımda tamamlanacak olup, Bozlu Grubu, (i) ilk adımda Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %13’üne karşılık gelen payları 03.11.2022 tarihine kadar, (ii) ikinci adımda Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %7,5’ine karşılık gelen payları 03.11.2023 tarihine kadar ve (iii) son adımda, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %7,5’ine karşılık gelen payları 03.05.2024 tarihine kadar satın almayı “taahhüt” etmiştir.
2022 Tadil Protokolü’nde belirtilen “taahhüt” çerçevesinde, Bozlu Grubu’nun ilk adımda, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %13’üne karşılık gelen 8.775.000 adet payı satın alması amacıyla Şirketimiz ile Bozlu Grubu arasında 3 Kasım 2022 tarihinde bir pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimiz, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %13’üne karşılık gelen 8.775.000 adet payı 2022 Tadil Protokolü’ndeki esaslara göre hesaplanan toplam 4.403.863,64 Avro karşılığı 81.123.131,73 Türk Lirası satış bedeli ile Bozlu Grubu’na satarak, 3 Kasım 2022 tarihinde paylarını devretmiştir. Satış sonrasında Eczacıbaşı Monrol’ün sermayesinin %65’i Şirketimize, %35’i ise Bozlu Grubu’na (%20,01’i Şükrü Bozluolçay, %7,99’u Uğur Bozluolçay ve %7’si Bozlu Holding’e) ait hale gelmiştir.

Pay devri sonrasında Eczacıbaşı-Monrol’ün mevcut yönetim kurulu üye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.”