Ferrero’ya Rekabet soruşturması

Ferrero’ya Rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırmayı karara bağladı.

Kurul, önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.11.2022 tarihli toplantısında müzakere ederek, bulguları ciddi ve yeterli buldu ve Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma sürecinde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ’nin; fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı, fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte olup olmadığı, fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı, sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları bulunup bulunmadığı incelenecek. İnceleme büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütülecek.