Geniş aileler yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Geniş aileler yoksulluk sınırının altında yaşıyor

TÜİK 2022 yılına ait İstatistiklerle Aile verilerini bugün açıkladı. Buna göre, geniş ailelerin yüzde 28,9’unun yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 3,17 kişiye düştüğü görüldü.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranı 2022 yılında yüzde 21,6 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının yüzde 10,9’unun, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yüzde 21’inin, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 28,9’unun, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise yüzde 15,5’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.

KENDİNE AİT KONUTTA YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 56,7

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2022 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 56,7’sinin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 27,2’sinin ise kiracı olduğu görüldü. Lojmanda oturanların oranı yüzde 1,1 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 olarak gerçekleşti.

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ ISINAMIYOR

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre fertlerin yüzde 33,61’inin 2022 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 33,57’sinin sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve yüzde 21,72’sinin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.