InvestCo’dan 123,8 milyon liralık satış

InvestCo’dan 123,8 milyon liralık satış

InvestCo Holding, Enda Enerji’deki 13 milyon adet payını 123,8 milyon TL bedelle Margün Enerji’ye satıyor

InvestCo Holding, enerji sektöründe satış yapma kararı aldı. Şirket, Enda Enerji’deki 13 milyon adet payını 123,8 milyon TL bedelle Margün Enerji’ye satıyor.

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.01.2023 tarihli toplantısında;

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı % 30,83 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.’nin (Enda) 345.477.486 Türk Lirası ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin doğrudan sahip olduğu 13.000.000 adet payın pay başına 9,525 TL fiyat üzerinden toplam 123.825.000 TL bedelle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi’ imzalanmıştır.

Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, toplam satış bedelinin %10’u peşin, %15’i 10.02.2023 tarihinde, kalan %75’i ise 20.04.2023 tarihinde ödenecektir.

Ayrıca söz konusu pay satış işlemi dışında, şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Verusa Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 25.000.000 Enda payı ile şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin sahip olduğu 67.000.000 adet Enda payı da aynı bedel ve şartlarda toplam 876.300.000 TL bedelle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılmış olup, doğrudan ve dolaylı Enda pay satışlarının toplam tutarı 1.000.125.000 TL’dir. Bu satışlar sonrasında şirketimizin Enda sermayesindeki doğrudan iştirak oranı %0,24, dolaylı iştirak oranı %0,19 olmak üzere toplam %0,44 olmuştur.

Öte yandan anılan Yönetim Kurulu kararında, Enda Enerji Holding A.Ş. sermayesindeki sahip olunan paylara ilişkin satış ve devir işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 “Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)’nin, “Önemlilik kriteri” başlığını taşıyan 6’ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kaldığı ve bu bağlamda ilgili Tebliğ kapsamında düzenlenen ayrılma hakkının doğmayacağı değerlendirilmiştir.”