KGF paketinin ayrıntıları belli oldu

KGF paketinin ayrıntıları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine Destekli Kefalet Sistemi’nin ayrıntılarını anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 19 Aralık 2022 tarihinde açıkladığı 200 milyar liralık Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketin ayrıntılarını paylaştı.

Firmaları sağlamlıklarına göre geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminatlar ihtiyaçlarına göre beş grup halinde sınıflandırdıklarını belirten Nebati, kredilerin yüzde 60’ını 3. grup, yüzde 30’unu 2. grup, yüzde 10’unu da 4. grupta yer alan şirketlere kullandıracaklarını aktardı.

İşte Bakan Nebati’nin açıklamasından önemli satır başları:

Paketlerimizin detaylarını açıklamadan önce kısa bir ekonomi değerlendirmesi yapmak istiyorum. Küresel salgında tüm dünyaya örnek olacak bir performans gösteren ülkemiz, küresel şoklar karşısında makroekonomik temellerinin ne denli kuvvetli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Bu durumun temelinde 20 yıldır elde edilen kazanımlar ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayanan Türkiye Ekonomi Modelimiz yer almaktadır.

Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde enflasyon haricinde tüm makro ekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler sağladık. Enflasyon da son 2 aydır düşüş eğilimine girdik. Yılı yüzde 64,27 ‘lik bir oran ile OVP tahminimizin altında kapattık.

Bundan sonra da düşüş eğilimi devam edecektir. Reel sektörümüze enflasyon ile mücadele çağrısında bulunduk. Onlar da sağolsunlar bu çağrımıza destek oluyorlar. Bu çağrımıza daha geniş kesimlerin destek olmasını arzulamaktayız.

Bizler yüksek enflasyonun oluşturduğu sorunların farkındayız ve enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz.

Küresel enerji fiyatlarında yaşanan önemli artıştan vatandaşlarımızın asgari seviyede etkilenmesi için dünyada eşine az rastlanır oranlarda doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 60 sübvansiyon sağlıyoruz.

Piyasa denetimini güçlendirmek suretiyle ekonominin doğasına aykırı fiyatlamalara izin vermeyerek fahiş fiyat artışlarına müsaade etmiyoruz.

2022 yılında enflasyonun olumsuz etkilerinden vatandaşımızı korumak için 278,7 milyar TL vergi gelirinden vazgeçtik.

Geçtiğimiz Temmuz ayında 5 bin 500 TL’ye yükselttiğimiz net asgari ücreti yüzde 54,7 artışla 2023 yılı için 8 bin 506 TL olarak belirledik.

Ayrıca, asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırdık ve bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kıldık.

Girişimciye destek

4 milyar TL kefalet limitini haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimcilerimizi ve kadın kooperatiflerimizi destekleyerek kadın girişimciliği ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız.

Bugüne kadar sistem kapsamında kadın ve genç girişimciler özelinde 3 bin 878 firmaya 2,2 milyar TL kredi kullandırdık. Şimdi bahsedeceğim 2 adet destek paketinin hedef kitlesini; start-uplar, genç ve tekno girişimciler başta olmak üzere tüm girişimcilere oluşturuyor.

Amlaç dışı kullanım engellenecek

Teminat ihtiyacına bağlı olarak bankaların içsel derecelendirme sistemine göre kefalet dağılımının gruplandırılması amaçlanıyor.

Faturaya Dayalı ve Fatura Kayıt Sistemleri üzerinden kontrol edilen kefaletlendirme yaklaşımının benimsendiğini dile getiren Nebati, amaç dışı kullanımın kesinlikle engelleneceğini, amaç dışı kullananların Kara Liste’ye alınacağını dile getirdi.

Nebati, “Birazdan detaylarını paylaşacağım Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ve Girişimci Paketlerinden yararlanacaklar hariç olmak üzere kredi vadesi boyunca mevcut istihdamlarını azaltmayacağına dair taahhütte bulunmaları isteyeceğiz” dedi.

“Fatura kayıt sistemi tamamen elektornik ortamda olacak”

Nebati’nin aktardığı ayrıntılar göre;

Bu kapsamda kullandırılan kredilere ilişkin tüm harcamaların, Finansal Kurumlar Birliği Merkezi Fatura Kayıt Sistemi ve Katılım Bankaları Birliği Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi ile entegre edilmesi sayesinde ödemelerin doğrudan satıcılara yapılmasını sağlayacağız. Bu sistem sayesinde fatura takipleri tamamen elektronik ortamda yapılacak, kredilerin amaç dışı kullanımı önemli düzeyde engellenecek, iptal edilen faturalar takip edilebilecek ve aynı faturanın birden fazla krediye konu edilmesinin önüne geçilecek.

Sunduğumuz kredi ve kefalet imkanının amaç dışı kullanılması başta olmak üzere sahte fatura ile belgelendirme, gerçeğe aykırı beyan, kredi ile Döviz alınması ve bu kredi ile aynı bankadaki geçmiş kredi borçlarının kapatılması durumlarında affedilmeyecek.

Başta kadın girişimcilerimiz olmak üzere tüm girişimcilerimize Sistem kapsamında azami oran olan yüzde 90 ile kefalet desteği sağlınıyor.

İşletme harcamaları desteklendi

Bugüne kadar açıkladığımız destek paketleri ile firmalarımızın tüm sabit işletme harcamalarını destekleyerek 1 milyon 240 bin firmamıza 599 milyar TL işletme kredisi sağlandı.

35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanıyor.

İhracata destek

Sistem kapsamında ihracatçı işletmeleri desteklemek için bugüne kadar yaklaşık 47 bin firmaya 86,7 milyar TL ihracat kredisi kullandırıldı.

Döviz kazandırıcı faaileyete destek
Bu çerçevede, 35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ’ler olmak üzere tüm firmalarımızı destekleyerek mevcut ihracatçı firma sayısını ve gerçekleştirilen ihracat hacimlerini artırarak cari açığın azaltılmasına katkı sununlacak.

Üretim ve yatırıma destek

Bu bakış açısıyla, sistem kapsamında yaklaşık 16 bin firmamıza 42,7 milyar TL doğrudan yatırım kredisi kullandırıldı.

Bugün de 20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım – Proje Finansmanı Destek Paketi Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmala daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlayarak nitelikli yatırım alanlarınnı güçlendirilecek.

İstihdama destek

Sistem kapsamında kullandırılan kredilerin yaklaşık yüzde 38,3’ünü imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaları kullandırıldı.

15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile ülkemiz imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışını sağlayarak imalat sanayii sektöründe yer alan yatırımları desteklenecek.

EYT destek paketi

25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

10 milyar TL kefalet limitini haiz Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek sağlayarak, bulundukları bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı veriliyor.

Ayrıca, işletmelerde yeşil dönüşüm ve kaynak verimliliğini güçlendirerek ve KOBİ’lerin işletme harcamalarına destek veriliyor.

İRTİBATTA KALALIM!

En son haberlerimizle sizi güncel tutmak isteriz

İstenmeyen posta göndermiyoruz!

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

close

İRTİBATTA KALALIM!

En son haberlerimizle sizi güncel tutmak isteriz

İstenmeyen posta göndermiyoruz!

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.