Kredi kartı kullanımına sınırlama mı geliyor?

Kredi kartı kullanımına sınırlama mı geliyor?

Orta Vadeli Program’da “Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir” denildi.

Ekonomistler tarafından ortaya koyduğu hedefler açısından gerçekçi bulunan Orta Vadeli Program (OVP) enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına devam edileceği ve mali disiplinin sağlanacağı temel hedeflerinin yanı sıra hayatımızı değiştirecek bir çok düzenlemenin yapılacağını da satır aralarında haber veriyor. Programda politika ve tedbirler sayılırken önemli maddelerden birisi enflasyonla mücadele için kredi kartına el atılacağı ifade ediliyor. OVP’de “Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir” denilerek bu alanda kullanımı sınırlayacak önlemler alınacağını ortaya koyuyor. Önceki dönemlerde kart kullanımını azaltmak için kredi kartı asgari ödeme ve kullanım limitleri artırılmış, taksit sayısı azaltılmıştı.

SAKARYA’DA ÜRE TESİSİ KURULACAK

Programda önemli haberlerden birisi de Türkiye’nin cari açığını azaltmak için Sakarya gazının girdi olarak kullanılarak orada bir üre tesisinin kurulması ve yerli doğalgazın katma değeninin artırılacağı yönünde. Programın diğer bir yerinde “Türkiye Varlık Fonu ve özel sektör tarafından gübre ve petrokimya başta olmak üzere sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni yatırımlar hayata geçirilecektir” deniliyor. Bu üre tesisinin Varlık Fonu tarafından kurulabileceğini akla getiriyor.

FİLM VE DİZİLERE DESTEK VERİLECEK

Programda Türkiye’ye döviz kazadıracak projeler sayılırken Türkiye’yi önemli bir film yapım merkezi haline getirmek üzere ülke içinde gerçekleştirilecek uluslararası yapımların destekleneceği de belirtiliyor.

OKS’YE TES’E DÖNÜŞECEK

OVP’de Türkiye’nin tasarruf sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) fon türlerinin katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacağı, devlet katkısı getirilerinin artırılmasını, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, BES’in cazibesinin artırılarak sistemdeki fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacağı dile getiriliyor. Ayrıca bir süre önce gündemde olan ancak son zamanlarda pek konuşulmayan Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkısı da getirilerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürüleceği belirtiliyor. OKS halen sadece çalışanların ücretlerinden yapılan kesintilerle devam eden bir yapıya sahip.

PROJELER SİGORTA İLE TAMAMALANACAK

Programda sigorta sektörüne ilişkin bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmaların yürütüleceği ifade ediliyor. Böylece tamamlanma riski içeren bazı projelerde hem müteahhitler hem de vatandaş için önemli bir garanti getirilmiş olacak. Diğer yandan sigortanın oto denetim rolü hayata geçirilerek inşaat kalitesinin yükseltilmesini teminen yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası da yaygınlaştırılacak. Böylece daha sağlıklı ve depreme dayanıklı konutların yapımı için önemli bir adım atılacak.

HALKA ARZLAR DESTEKLENECEK

Programın maddeleri arasında ilginç bir madde de sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan şirketlerin yaşam döngülerinin her aşamasında daha fazla yararlanmasının temin edileceği ve halka arzların artırılması için gerekli adımların atılacağı şeklinde. Böylece ekonomi yönetiminin son hızla süren halka arzları bundan sonra da destekleyeceği, sermaye piyasalarının gelişmesi için çaba harcayacağı OVP’nin maddeleri arasında yerini alıyor. Rahim Ak – Habertürk