Küresel gaz üretiminin 2050’de 5,3 trilyon metreküpe ulaşması öngörülüyor

Küresel gaz üretiminin 2050’de 5,3 trilyon metreküpe ulaşması öngörülüyor

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu “2050 Görünüm” raporuna göre, Orta Doğu 83 trilyon metreküp doğal gazla küresel piyasanın en büyük rezerv sahibi oldu.

Küresel piyasalarda artan gaz talebini karşılamak için üretimin 2022’ye kıyasla 1,3 trilyon metreküp artarak 2050’de 5,3 trilyon metreküpe ulaşması bekleniyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun (GECF) “2050 Görünüm” raporuna göre, 2050’de küresel doğal gaz üretimi 2022’ye kıyasla yüzde 32 artacak.

Doğal gaz üretiminin 2030’a kadar yıllık yüzde 1,4 büyümesi, 2030’larda yüzde 1,1 ve 2040’larda yüzde 0,5’e kadar düşmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda artan gaz talebini karşılamak için üretimin 2022’ye kıyasla 1,3 trilyon metreküp artarak 2050’de 5,3 trilyon metreküpe yükselmesi öngörülüyor.

Doğal gaz üretimi küresel piyasalarda 2022’de 4 trilyon metreküp olarak hesaplanırken, bölgesel üretimdeki değişiklikler dikkati çekti. Orta Doğu ve Kuzey Amerika gaz üretim kapasitelerini artırırken, Asya Pasifik ve Avrupa’da nispeten mütevazı bir büyüme yaşandı.

Latin Amerika’nın üretimi sabit kalırken, Afrika’nın gaz üretiminde hafif düşüş, Avrasya gaz üretim seviyelerinde önemli düşüş kaydedildi.

Orta Doğu’daki gaz üretimi yüzde 2,2’lik artışla 2022’de 685 milyar metreküpe yükseldi, İran ve Suudi Arabistan bu büyümeye öncülük etti. Orta Doğu, 2022’de küresel doğal gaz üretiminin yüzde 17’sine katkıda bulundu.

Benzer şekilde, Kuzey Amerika gaz üretiminde yüzde 6 artış kaydederek 1 trilyon 160 milyar metreküpten 1 trilyon 230 milyar metreküpe yükseldi. Söz konusu büyüme temel olarak ABD’de çıkarılan kaya gazından kaynaklandı.

Kuzey Amerika yüzde 30,6 pay ile küresel gaz üretiminde en büyük paya sahip bölge oldu.

Asya Pasifik bölgesinde de gaz üretimi yaklaşık 12 milyar metreküp artarak 2022’de 650 milyar metreküpe ulaştı ve yıllık yüzde 1,8’lik bir büyümeyi yansıttı. Bu artışa Çin öncülük etti ve 11 milyar metreküplük ilave katkı sağladı.

Avrupa’nın üretimi de yüzde 3,8 artışla 213 milyar metreküpe ulaştı ve bu da dünya gaz üretiminin yüzde 5,3’üne denk geldi. Avrupa’daki üretim artışı, Hollanda’da gözlemlenen önemli düşüşü fazlasıyla telafi eden Norveç ve Birleşik Krallık’taki üretim artışına bağlandı.

Avrasya, yüzde 9,7’ye karşılık gelen 90 milyar metreküple doğal gaz üretiminde en fazla düşüşü kaydetti. Bölgede, bu dönemde toplam 835 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapıldı. Bu düşüş, ağırlıklı olarak Rus gaz üretimindeki azalmayla açıklandı. Avrasya, 2022’de küresel doğal gaz üretiminin yüzde 20,7’sini oluşturdu.

En çok rezerv Orta Doğu’da

GECF verilerine göre, küresel kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin toplamı 205 trilyon metreküp olarak hesaplandı.

Buna göre, Orta Doğu 83 trilyon metreküp doğal gazla küresel piyasanın en büyük rezerv sahibi oldu. Bunu, 66 trilyon metreküple Avrasya izledi. Bu iki bölge birlikte dünya gaz rezervlerinin yüzde 73’ünü oluşturdu.

Doğal gaz rezervlerinde 1980’den 2011’e kadar istikrarlı artış, 2022’ye kadar istikrarlı ilerleme gözlendi.

Bu dönemde, rezervlerdeki artış özellikle derin su alanları gibi zorlu ortamlarda daha önce erişilemeyen gaz sahalarının işletilmesini kolaylaştıran teknolojik ilerlemelerle birlikte arama ve üretime yapılan yatırımların artmasına bağlandı.

Ayrıca, daha hassas arama teknolojilerinin geliştirilmesi, gaz sahalarının doğru şekilde tanımlanmasına önemli ölçüde katkıda bulundu.

Konvansiyonel olmayan kaynakları da kapsayacak şekilde bakıldığında, 2010 ile 2022 arasında keşfedilen toplam hacmin 36 trilyon metreküpe ulaşarak 2010 ile 2019 arasındaki kümülatif küresel doğal gaz üretimini aştığı kaydedildi. Bununla birlikte, bu doğal gaz hacminin sadece 18 trilyon metreküpü geliştirilerek üretime alındı.