Pegasus satılıyor

Pegasus satılıyor

Esas Holding, Pegasus’un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %7’sini temsil eden 7.160.982 adet paya kadar satışının başladığını açıkladı.

Esas Holding’den KAP’a yapılan açıklamaya göre, Holding, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ’de sahip olduğu paylarının Pegasus’un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %6,25’ini temsil eden 6.393.732 adet paya kadar ve Ali İsmail Sabancı, Emine Kamışlı, Kazım Köseoğlu ile Can Köseoğlu’nun (birlikte “Gerçek Kişi Pay Sahipleri”) sahip olduğu Pegasus paylarının Pegasus’un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %0,75’ini temsil eden 767.250 adet paya kadar olmak üzere, toplamda Pegasus’un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %7’sini temsil eden 7.160.982 adet paya kadar satışının başladığını duyurdu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Satış nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak olup, İşleme ilişkin nihai şartlar yürütülecek olan hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) süreci neticesinde belirlenecektir. Beher pay satış fiyatı, derhal başlayacak olan hızlandırılmış bir talep toplama süreci ile belirlenecektir. Esas Holding, İşlemin koşullarım ve zamanlamasını değiştirme hakkını sakh tutmaktadır. Pegasus. Payların satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

İşlemin takası borsa dışında gerçekleştirilecektir.

İşlem uyarınca J.P. Morgan Securities plc ve Goldman Sachs International koordinatör ve talep toplayıcı (birlikte “Talep Toplayıcılar”) olarak atanmıştır.

Esas Holding işbu özel durum açıklaması itibariyle Pegasus’un çıkarılmış sermayesinin %62,91’ine sahiptir ve İşlem’in başarıyla tamamlanması durumunda Pegasus’taki pay sahipliğinin %56,66 olması beklenmektedir. Buna ek olarak, Gerçek Kişi Pay Sahipleri kümülatif olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %1.82’sini temsil eden paylara sahip olmaya devam edecektir.

İşlem’i takiben, Esas Holding, Pegasus’un çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edecek olup, Pegasus’taki yönetim kontrolünü sürdürecektir. Esas Holding’in Pegasus’a olan bağlılığı ve desteği devam edecektir. Ayrıca. Esas Holding, İşlem’in Pegasus paylarının likiditesine pozitif ektisi olacağını düşünmektedir.

Uluslararası kurumsal nitelikli yatırımcılarla takas sürecini kolaylaştırmak amacıyla, Gerçek Kişi Pay Sahipleri tarafından İşlem kapsamında satışa sunulan payların takası, Esas Holdingin tüm paylarına sahip olduğu bir iştiraki vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Esas Holding ve Gerçek Kişi Pay Sahipleri, İşlem sonrasında, elinde bulundurduğu kalan Pegasus payları ile ilgili olarak, Talep Toplayıcılara karşı birtakım mutat istisnalara tabi olmak kaydıyla, 90 günlük satmama taahhüdünde bulunmuştur.

Bahsi geçen İşlem’e ilişkin önemli gelişmeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacak.”