Protesto eylemlerinin sektöre maliyeti büyük

Protesto eylemlerinin sektöre maliyeti büyük

AKILLI YAŞAM DERGİSİ/DIŞ HABERLER

Sigorta brokeri Howden; grev, ayaklanma ve protesto eylemlerinin sigorta sektörüne maliyetini araştırdı. Araştırmaya göre dünya genelinde meydana gelen protesto ve yağmalama eylemleri sigorta ve reasürans sektöründe 10 milyar doların üzerinde kayba neden oldu. Bu rakam terör saldırılarından kaynaklanan 1 milyar dolarlık zararı bile gölgede bıraktı.  

Sivil ayaklanmalardan kaynaklanan hasar ödemeleri 2015’ten itibaren hız kazanırken, terör kaynaklı ödemelerde gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Terörizmin sigorta sektörüne korku saldığı 1990’lar ve 2000’lerin başından bu yana sektör ciddi bir dönüşüm geçirdi. O zamandan bu yana çok daha az sigorta ödemesine neden olan eylemler gerçekleşti ve bu durum poliçe sahipleri kadar sigorta şirketlerini de sevindirdi.  Ancak bu sevinç kısa sürdü.  Howden tarafından hazırlanan rapora göre, 2019 yılında Şili’de süpermarketlerden eczanelere hatta ulaşım altyapısına kadar uzanan şiddet ve yağma olayları sektörü sarstı. Hemen ardından ABD’de başlayan Black Lives Matter protestolarının ortaya çıkardığı maddi kayıplar sigortacıları dehşete düşürdü. 

GÜNEY AFRİKA’DA VAHİM TABLO

Sigorta şirketleri son darbeyi Güney Afrika’da 2021 yılında başlayan protesto eylemlerinin şiddet olaylarına dönüşmesiyle yedi.

Sigorta sektörü analistleri Güney Afrika’da son yıllarda meydana gelen grevler, ayaklanmalar ve iç karışıklıklardan kaynaklanan hasarlar ödemelerinin doğal afetlerden kaynaklanan ödemeleri aştığına işaret etti. 

FİYATLAR SON 4 YILDA YÜZDE 80 ARTTI

Howden, sigorta şirketlerinin içinde bulunduğumuz yıla da Brezilya ve Peru’daki protestolar nedeniyle “kaygı verici bir başlangıç” yaptığını söyledi. Fransa’da devam eden emeklilik protestoları ve Black Lives Matter eylemlerinin büyük ekonomilerde meydana gelen olayların sigorta sektörüne etkisi konusunda önemli ipuçları sunduğuna dikkat çekti. 

Toplumsal olayların beraberinde getirdiği büyük yıkım karşısında bazı sigorta ve reasürans şirketleri poliçe kapsamını daraltma yoluna gitti. Şirketlerin bu hamlesi fiyatların yükselmesine neden oldu. Geniş bir kapsama alanına sahip olan siyasi şiddet sigortasında fiyatlar, 2018’den bu yana yüzde 80 arttı.

ALLIANZ: EYLEMLER YOĞUN VE YIKICI

Alman sigorta devi Allianz da bu yılın başlarında yayınladığı bir raporda grev, ayaklanma ve sivil kargaşa vakalarının “son yıllarda artmakla kalmayıp daha yoğun ve yıkıcı hale geldiğine” dikkat çekti.  Şirketin siyasi şiddet ve düşmanca ortam çözümleri başkanı Srdjan Todorovic, “Sosyal medyanın hızlı harekete geçirici etkisi, huzursuzluğun aynı anda birden fazla yerde meydana gelebileceği ve örneğin perakende zincirlerinin tek bir olayda birden fazla zarara uğrayabileceği anlamına geliyor” dedi.