SEDDK düzenlemesi neden yapıldı?

SEDDK düzenlemesi neden yapıldı?

Ekonomim’den Selçuk Altun’un haberine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) üyelerinin, görevlerinden ayrılmış olsalar da 2 yıl boyunca ödeme almaya devam edeceklerine dair alınan kararın yankıları devam ediyor. Hükümet tarafında karara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmazken, muhalefette ve özellikle sosyal medyada tepkiler büyüyor. Bir üst düzey yetkili, karar ile birlikte SEDDK’nın diğer düzenleyici kurullarla eşitlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mayıs Cuma günü yani dün, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala; SEDDK üyeleri hakkında, görevlerinden ayrılmış olsalar da 2 yıl boyunca ödeme almaya devam edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değişikliğini imzaladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara şu şekilde; “47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe atanıp görevi herhangi bir sebeple sona erenlere başka bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye devem edebilir ve bu şekilde yapılacak ödeme iki yılı geçemez. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

İktidara geldiğimizde iptal edeceğiz

Kararın ardından özellikle muhalefet milletvekillerinin de gündeme getirmesiyle birlikte sosyal medyada ciddi tepkiler oluştu. Eleştiriler, genel itibariyle SEDDK üyelerine maaş kıyagı yapıldığı yönünde. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağababa, “Erdoğan gider ayak yandaşlarının arpalığını garanti alma derdinde. Yayınladığı kararname ile kamu kurumunda göreve yapanlardan görevi herhangi bir sebeple sona erenler yeni bir göreve başlayana kadar iki yıl boyunca ödeme yapılacak. Kendi yandaşlarına üç yerden, beş yerden maaş veren bu düzenin sona ermesine sadece 1 gün kaldı” paylaşımında bulunurken, Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, iktidara geldiklerinde iptal edilecek ilk kararnamelerden birinin bu olduğunu ifade etti.

“Kıyak değil, normali bu”

SEDDK, düzenlemeyle birlikte dünden bu yana tepkilerin odağı haline geldi. Konuyla ilgili görüşlerini aldığım üst düzey bir yetkili; bu tip sektörleri düzenleyen ve denetleyen üst düzey kurullarda, sektörde iki yıl çalışma yasağı olduğu için yılardır var olan bir uygulama olduğunu belirterek “SEDDK, bu düzenleme ile eşitlendi” değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, SEDDK’nın henüz yeni kurulmuş bir üst kurul olduğunu belirterek,  “Kuruluş kararnamesinde bir hata yapılmış ve 3 ay yazılmış. Şimdi bu düzeltildi” ifadelerini kullandı. Düzenlemenin aslında ocak ayında gönderildiğini ve 3 aydır beklediğini aktaran yetkili, “Ancak düzenlemenin resmî gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi tam seçimden önce 3 gün kala gerçekleşince eleştiriler beraberinde geldi” dedi.

2 yıl maaş ödenmesinin gerekçesini sorduğum yetkili, şu yanıtı verdi:

“2000’li yılların başından itibaren bu tarz kurumlar oluşturulurken dünyadaki örneklerine bakıldı ve kuruluş kararnameleri bu çerçevede oluşturuldu. Bu tarz kurumlarda çalışanlar; sektörün ve şirketlerin tüm mahrem bilgilerine sahip kişiler. Eğer özel sektörde bu alanda çalışırlarsa haksız rekabete neden olurlar. Bu nedenle 2 yıl çalışma yasağı konuyor.”

Diğer kurumlarda durum nasıl?

SEDDK yetkilisinin bu açıklamasının ardından düzenleme ve denetleme kurumlarında görev yasağı ve ödeme sürelerini karşılaştırdım. Aşağıda görüldüğü üzere tüm bu tip üst kurullarda görev yasağı ve ödeme süreler 2 yıl olarak belirlenmiş durumda. SEDDK’nın görev yasağı da 2 yıl, ancak ödeme süresi 3 ay ile sınırlandırılmış.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK):

Madde 86: … Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde Kurumun denetlemekle ve düzenlemekle görevli olduğu sektör ve alandaki özel kuruluşlarda görev alamazlar.

Madde 103: … Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme iki yılı geçemez.”

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF):

Madde 115: … Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, yönetim ve denetimleri Fona devredilen kuruluşlarda ve bunların doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarında, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde görev alamazlar

Madde 126: … Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Fon Kurulu Başkan ve üyeliğine seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Fon tarafından verilmeye devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Fon tarafından yapılacak ödeme iki yılı geçemez.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK):

Madde 121: … Kurul Başkan ve üyeleri, görevden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde yatırım kuruluşlarında görev alamaz.

 Madde 132: … Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine atanıp yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurul tarafından verilmeye devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurul tarafından yapılacak ödemelerin süresi iki yılı geçemez.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK):

Madde 6: … Kurul üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile elektrik ve doğal gaz ile petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve elektrik enerjisi ticareti ve doğal gaz ticareti ile petrol ve LPG ticareti ile uğraşamaz.

Madde 132: … Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından ödenmeye devam edilir ve bu şekilde üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme iki yılı geçemez.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK):

Kanun 5684 / Ek Madde 5/(10): … Başkan ve üyeler, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde Kurumun denetlemekle ve düzenlemekle yetkili olduğu sektör ve alandaki özel kuruluşlarda görev alamaz.

CBK 47 / 5 (4) : … Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe atanıp görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye devam edilir ve bu şekilde üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez.