Sigorta Hakemleri Derneği: Anlaşmazlıklarda en ideal çözümün yeri Tahkim Komisyonu

Sigorta Hakemleri Derneği: Anlaşmazlıklarda en ideal çözümün yeri Tahkim Komisyonu

Son zamanlarda Sigorta Tahkim Komisyonu’nun sigorta şirketlerinin maliyetini artırdığı yönünde iddialar olduğunu söyleyen Sigorta Hakemleri Derneği Başkanı Avukat Kamil Özbasan, Komisyon’un sigortalılar ve sigorta şirketleri arasındaki sorunlara tarafsız, adil ve hızlı çözüm bulan faydalı bir kurum olduğunu söyledi.

Sigorta Hakemleri Derneği basınla kahvaltılı toplantıda İstanbul Boğazı’nda bir araya geldi. Dernek Başkanı Avukat Kamil Özbasan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı buluşmada sigorta hakemlerinin ve derneğin faaliyetleri basınla paylaşıldı. Derneğin sigorta tahkiminin geliştirilmesi, tahkim yargılamasının tarafsız, bağımsız, hızlı ve etkin biçimde yapılması konusunda hakemler olarak kurumlarla işbirliği yapılmasını amaçladığını aktaran Başkan Özbasan, son zamanlarda bazı çevrelerce, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun sigorta şirketlerinin maliyetini artırdığı ve sigorta sektörüne zararlı olduğu ileri sürülerek Komisyon’un kurumsal kimliği ve sigorta hakemleri aleyhine asılsız propaganda yapıldığını söyledi. Kamuoyuna yanıltıcı ve gerçek dışı bilgiler verildiğini öne süren Özbasan şöyle devam etti:

Milyonun üzerinde uyuşmazlık çözüldü

“Tahkim yargılamasının adli yargılamadan tek farkı, başvurunun kolay olması ve uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesidir. Sigorta Tahkim Komisyonu, kurulduğu günden bugüne kadar milyonun üzerinde uyuşmazlığı başarı ile çözüme ulaştıran, tüketicilerin güvenini kazanmış olan örnek bir kuruluştur. Nitekim örnek alındığı içindir ki, aynı sistemin Bankacılık gibi bazı başka alanlarda da kurulması için devlet katında çalışmalar yapıldığı bilinmektedir.”

Sigorta Tahkim Komisyonu’na gelen başvuruların önemli bir kısmının trafik sigortasıyla ilgili olduğunu söyleyen Özbasan, “Ancak Komisyon hakemlerinin trafik branşına ilişkin uyuşmazlıklarda verdiği tazminat hükümlerinin toplamı, sigorta sektörünün bu branşta ödediği toplam tazminatın yalnızca %15-18’i düzeyinde. Buna rağmen sigorta sektörünün ödediği tüm tazminatların adeta Sigorta Tahkim Hakem kararlarıyla ödendiği ve bu kararların da hatalı olduğu izlenimi yaratacak biçimde kamuoyunu yanıltıcı bilgi verilmesi, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun kurumsal kimliğini ve itibarını zedeleyici hareket niteliktedir” dedi.

Sigorta hakemleri tarafından tarafsız ve bağımsız verilen kararlar neticesinde sigorta şirketleri aleyhine kabulle sonuçlanan başvuru oranının %60 olduğunu belirten Kamil Özbasan, “Aynı oran adli yargıda sigorta şirketleri aleyhine her dönemde daha yüksek olmuştur” dedi.

“Trafikteki zararın Tahkim’le ilgisi yok”

Trafik branşının zorunlu sigorta türü olarak ülkemizde sigorta sektörünün bilançolarında her zaman teknik zarar verdiğini hatırlatan Özbasan, “Şirketler bu branşta finansal olarak zarar etmemekle birlikte, bilançolarında teknik zarar görünmesinin Sigorta Tahkim Komisyonuyla ilgisi olmadığı halde, böyle bir bağlantı varmış gibi iddiada bulunulması gerçeklerle uyumlu olmadığı gibi, iyiniyetli de değildir. Henüz Sigorta Tahkim Komisyonu ortada yokken de sigorta sektörünün bilançolarında teknik zararlar aynı şekilde görülmekteydi ve bu durumun finansal kârlılığı hiç etkilemediği gerçeği, bu asılsız haberleri çıkaranlar tarafından da bilinmektedir” diye konuştu.

Şirketler aleyhine verilen kararlar Adli yargıya kıyasla az

Kamil Özbasan sözlerini şöyle tamamladı: “Enflasyonun yasal faizin üzerinde seyrettiği dönemlerde vatandaşın hakkına bir an önce kavuşması için Tahkim yargılaması daha da önem kazanıyor. Adli yargıya kıyasla, sigorta şirketleri aleyhine karar oranı daha yüksek olmadığı halde, tahkim yargılamasının sektörün maliyetini artırdığını ileri sürmenin asıl nedeninin, enflasyonun yüksek seyrettiği böyle bir dönemde uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasından duyulan rahatsızlık olduğu kuşkusu kamuoyunda da dile getirilmeye başlanmıştır. Ancak bizler, hukuka saygısı olan herhangi bir kişinin veya kuruluşun sigortalıların yasal haklarına kısa sürede kavuşmasından rahatsız olmayacağı kanaatimizi halen muhafaza etmekteyiz.”