SPK’dan sosyal medya uyarısı

SPK’dan sosyal medya uyarısı

SPK, internet, sosyal medya ve ve dijital platformlarda para toplanılması konusunda uyarıda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dolandırıcılık nitelikli olarak internet, sosyal medya ve ve dijital platformlarda para toplanılması konusunda uyarıda bulundu.

SPK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kurulumuzca yapılan gözetim faaliyetleri neticesinde; karşılığında yüksek kâr payı/getiri vaadi ile gayrimenkul, turizm, sağlık, enerji, iletişim vb. sektörlerde gerçekleştirileceği iddia edilen yatırımların finansmanının sağlanması amacıyla internet, sosyal medya ve dijital platformlarda çeşitli reklamların yayımlandığı, bahse konu reklamlarla kurulmuş ya da kurulacak olan teşebbüs, işletme veya ortaklıklara kâr payı veya ortaklık yoluyla para toplanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Yatırımcıların herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramaması adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması yasaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Kurulumuzca onaylanması zorunludur. Sermaye Piyasası Kanunu’nda, onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin yapılan halka arzların ya da onaylı ihraç belgesi olmaksızın yapılan ihraçların iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, yatırımcıların yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesini teminen onaylı izahname ya da ihraç belgesi yayımlama yükümlülüğü yerine getirilmeksizin halktan para toplanması suretiyle hisse, hisse senedi, pay, ortaklık ve benzeri isimler altında sermaye piyasası aracı satışının gerçekleştirilmesi durumunda yukarıda yer alan hükümler uyarınca ilgililerin cezalandırılacağı ve suç teşkil eden bu nitelikteki girişimlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İRTİBATTA KALALIM!

En son haberlerimizle sizi güncel tutmak isteriz

İstenmeyen posta göndermiyoruz!

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

close

İRTİBATTA KALALIM!

En son haberlerimizle sizi güncel tutmak isteriz

İstenmeyen posta göndermiyoruz!

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.