Dünya Bankasın
Düşük gelirli ülkelerde dört kişiden üçü internete erişemiyor
Raporda, düşük gelirli ülkelerde dört kişiden yalnızca birinin internete erişebildiği, bağlantı fiyatlarının da yoksullar için çok daha yüksek olmaya devam ettiği vurgulandı. Dünya Bankasının 2023 yılına dair "Dijital İlerleme ve Eğilimler Raporu", birçok alanda ülkelerin dijital teknoloji üretimi ve kullanımına ilişkin kapsamlı analiz sunarken dijital hizmetlere erişimde ülkeler arasındaki uçurumu gösterdi. Raporun bulgularına dair Bankadan yapılan açıklamada, internet hızı, veri trafiği ve dijital kullanımdaki uçurumun, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki
Daha Fazla İçerik Yükle