ek gösterge
Kamudaki ek gösterge sorunu çözüm bekliyor
Memur maaşlarının önemli bir kalemi olan ek gösterge, hem görev ücretini hem de emekli maaşını önemli oranda belirlemektedir. Her ne kadar 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kısmen önemini yitirse de 5434 sayılı Kanuna tabi olan memurlar açısından oldukça önemlidir Bu bağlamda, 6487 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanunun ek gösterge cetvelinde düzenleme yapılmış ve daire
Daha Fazla İçerik Yükle