emeklilik yatırım fonları
SPK, emeklilik yatırım fonları yönetmeliğinde değişikliğe gitti
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik yatırım fonlarının izahnameleri ve izahname tadil metinlerinin ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (TTSG) ilan yükümlülüklerinin kaldırıldığını duyurdu. SPK açıklamasında, “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Türkiye'de giderek büyüyen emeklilik yatırım fonlarının kurucularının operasyonel yüklerinin hafifletilmesi ve katlanılan maliyetlerinin azaltılmasını teminen izahname tescil işlemlerinin kaldırılması yönündeki sektör taleplerinin
Daha Fazla İçerik Yükle