hayat sigortaları
Hayvan Hayat Sigortaları Eksper Tekâmül eğitimi Ankara’da başladı
Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamındaki yeni uygulamaların tanıtılması ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin bilgi birikimlerine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen “Hayvan Hayat Sigortaları Eksper Tekâmül Eğitimleri” 29 Nisan tarihinde başladı. Hayvan Hayat Sigortaları eksperlerine yönelik olarak, Nisan ve Temmuz ayları arasında, Türkiye genelinde 10 farklı noktada gerçekleştirilecek olan tekamül eğitimlerinin ilk durağı ise Ankara oldu. Eğitim toplantısının açılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah KESKİN, Tarım
Hayat sigortalarına düzenleme
Hazine Müsteşarlığı, Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hayat grubu sigortalarına ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler herhangi bir onaya tabi olmaksızın, genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere ve belirlenen ilkelere uygun şekilde hazırlanarak şirketler tarafından uygulanacak. Teknik esaslar ve diğer şartlar sigortacılık mevzuatına aykırı olamayacak. Yıllık gelir sigortaları hariç olmak üzere, ilk defa uygulamaya konulacak hayat
BES
Daha Fazla İçerik Yükle