işten çıkarılma
Yaş nedeniyle işten çıkarmanın kriterleri
Bazı işletmeler, personel yönetmeliklerine veya iş sözleşmelerine belirli bir yaşa gelen işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle işten çıkarılabileceğine ilişkin hükümler koymaktadırlar. Bazen de işçi sayısının azaltılması gereği hasıl olduğunda, işten çıkarmada bir sosyal seçim kriteri olarak yaş unsuru esas alınarak, yaşlı personel tazminatları ödenmek suretiyle işten çıkarılmaktadır. Bu durum, ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle işçi
Daha Fazla İçerik Yükle