Küresel Borç Raporu
OECD, 2024’te kamu tahvil borcunun artmasını bekliyor
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle 2024'te kamu tahvil borcunun 56 trilyon dolara yükseleceğini öngördü. OECD'nin "Yüksek Borç Ortamda Tahvil Piyasaları" başlığıyla yayımladığı Küresel Borç Raporu'na göre, 2023 sonunda kamu ve özel tahvil borçlarının toplam hacmi neredeyse 100 trilyon dolarla küresel gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) benzer boyuta ulaştı. Üye ülkelerde, kamu borcunun GSYH'ye oranı 2023 sonunda 2008'e göre 30 puan artışla yüzde 83'e çıktı. Geçen
Daha Fazla İçerik Yükle