Kurumlar vergisi istisnası
Kurumlar Vergisi istisnasında yenilik
Kurumlar vergisi istisnasının, kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.
Daha Fazla İçerik Yükle