Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’
Moneyout’a faaliyet izni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verdi. TCMB'nin konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b). (c). (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri İle 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu
Daha Fazla İçerik Yükle