Sosyal Sigortalar Kurumu
Prim hizmet beyannamelerinde süre uzadı
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Şubat ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. Duyuruda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, işverenlerin bildirimlerini
Daha Fazla İçerik Yükle