Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu
Sigorta şirketleri katılım payı belirleniyor
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Genel Kurulu, kara araçları sorumluluk sigorta branşında faaliyet ruhsatı bulunan üye sigorta şirketlerinin katılma payının miktarını ve vadesini belirleyecek. Üyeler, katılma paylarını Büro Genel Kurulu’nca belirlenen vadede yatıracak. Katılma paylarını zamanında ve tam olarak Büroya yatırmayan sigorta şirketleri yatırmadıkları tutar üzerinden ticari işler için öngörülen gecikme faizi ödeyecek.  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
Daha Fazla İçerik Yükle