Ücretsiz İzin
Kısa çalışma ödeneğinde borçlanma tartışması
Sayıları 3 milyonu aşan işçi pandemi dolayısıyla 15 ay süreyle kısmen veya tamamen kısa çalışmaya ayrıldı veya ücretsiz izne çıkartıldı. Bu süre içinde primleri ödenmeyen işçiler, borçlanma hakkı talep ediyor.COVID 19 pandemisi dolayısıyla 2020 yılı mart ayından başlayarak kısa çalışma, nisan ayından başlayarak da ücretsiz izin uygulamasına gidildi. 2021 yılı haziran ayına kadar devam eden uygulama sırasında işçilere kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve nakdi ücret
Daha Fazla İçerik Yükle