yönetmelik
Tehlikeli maddeler için düzenleme
Tehlikeli maddeler için sorumluluk sigortalarına ilişkin usul ve esaslar, bunların takibiyle ilgili kurumların görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek. Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında  Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sigortaların, faaliyetleri karar kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerce geçerli teminat limitleri üzerinden yaptırılması ve sigorta sözleşme süresi bitiminde söz konusu sigortaların yenilenmesinin ilgili kurumlarca takibi ve kontrolüne ilişkin
Daha Fazla İçerik Yükle