Trafik sigorta poliçe limitleri arttı

Trafik sigorta poliçe limitleri arttı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK) yapılan duyuru şu şekilde:

Trafik sigortası primleri 2024 yılı Mayıs ayından itibaren asgari ücret, yedek parça, onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak belirlenen hasar maliyet endeksine göre güncellenmeye başlanacaktır. Diğer taraftan, maddi zararlara ilişkin teminat limitleri 200 bin TL’ye, bedeni zararlara ilişkin teminat limitleri ise 1,8 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Bilindiği üzere Ülkemizde 2017 yılından bu yana zorunlu trafik sigortasında azami prim uygulaması devam etmekte olup, ödenen hasarları karşılayacak düzeyde aktüeryal dengenin oluşturulabilmesi ve sistemin sürdürülebilirliğini teminen belirli aralıklarla Kurumumuz tarafından revize edilmektedir.

Bu çerçevede, değişen ekonomik koşullara bağlı olarak, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve hasar prim dengesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla azami primlerin tespitinde hasar maliyet endeksi uygulamasına geçilmiştir.

2024 yılı Mayıs ayından itibaren uygulanacak olan hasar maliyet endeksi; %45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, %30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi – kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, %15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi – motorlu araçlar fiyat artış oranı ve %10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi – kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Böylece bileşenleri Yönetmelik çerçevesinde belirlenmiş olan hasar maliyet endeksinin getirilmesi ile primlerin dinamik yönetimine imkân sağlanmıştır.

Yönetmelik değişikliği ile ayrıca hak sahiplerinin zararlarının ekonomik koşullara uygun şekilde tazmin edilmesi amacıyla maddi zararlara ilişkin teminat limitleri 120 bin TL’den 200 bin TL’ye, bedeni zararlara ilişkin teminat limitleri ise 1,2 milyon TL’den 1,8 milyon TL’ye yükseltilmiştir.