United Payment yapay zekadaki eril dille mücadele ediyor

United Payment yapay zekadaki eril dille mücadele ediyor

PSM DERGİSİ

“Gelecekte sadece ataerkil yapının oluşturduğu önyargılarla değil, o yargılarla büyümüş nesillerin şekillendirdiği yapay zeka araçlarıyla da mücadele etmek zorunda kalacağız. United Payment olarak yapay zekaya da sirayet eden eril dili ve bununla ilgili önyargıları kırmayı amaçladığımız bir proje geliştiriyoruz…”

United Payment Pazarlama Direktörü Seda Küçükfırat Arslan, Türkiye’de büyük potansiyel barındıran gaming ve FinTek gibi teknolojilerin gelişiminde kadınlardan da eşit ve aktif bir güç olarak faydalanılması gerektiğini düşünüyor. Küçükfırat Aslan, geleceğin kadın liderlerine de şöyle sesleniyor:

“Donanımlı ol-donanımlı kıl, fırsat kolla-fırsat ver, kız kardeşinin elinden tut. Biz ancak bir aradayken parlayabilecek bir takımyıldızıyız. Kadın mücadelesini kariyerinin en başından en üst mertebesine kadar ‘yapılacak işler listesinde’ her zaman en üstte tut.”

Seda Küçükfırat Aslan ile kariyer gelişimini konuşurken iş dünyasında cinsiyet ve fırsat eşitliğini de ele aldık…

United Payment’ta kadın çalışanlara sunduğunuz olanaklar neler? Kadınlara yönelik projeleriniz ve çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

United Payment olarak toplumda cinsiyet eşitliğini destekleyen, sektördeki kadın çalışan ve yöneticilerin artmasını arzu eden bir şirketiz. Gerek çalışanlarımız, gerek sektör gerekse toplum için örnek olacak uygulamaları hayata geçirmek ve tabuları yıkmak için çalışıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerle finansal erişimin artmasını ve nihai olarak toplumun her kesiminde fırsat eşitliği sağlanmasını amaçlıyoruz. Toplumda cinsiyet eşitliği de bu başlığın en önemli parçalarından.

Kadın konusunda dünyanın en önemli küresel girişimlerinden Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzacıları arasında yer alıyoruz. Yine toplumda diğer dallara göre görünmez olan kadın futbolunu desteklemek üzere BJK Kadın Futbol Takımı’nın hem isim hem forma sponsorluğunu üstlendik. Bu noktada da kadınların, toplumun her alanında saygı görmesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Son olarak Sabancı Üniversitesi’nin önderlik ettiği “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” (Business Against Domestic Violance – BADV) projesinin üyelerinden biriyiz.

Tüm bunların yanında çok kısa bir gelecekte yalnızca ataerkil yapının oluşturduğu önyargılarla değil, o yargılarla büyümüş nesillerin şekillendirdiği yapay zeka araçlarıyla da mücadele etmek zorunda kalacağız. Bu yüzden yapay zekaya da sirayet eden eril dili ve bununla ilgili önyargıları kırmayı amaçladığımız bir proje geliştiriyoruz.

Sizin FinTek sektörüne adım atma hikayenizi öğrenebilir miyiz?

İşletme mezunuyum. Yüksek lisansımı da İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nde, İktisat Politikası üzerine tamamladım. Pazarlama alanında modadan perakendeye, hızlı tüketimden enerjiye yaklaşık 16 yıllık bir deneyime sahibim.

Kariyerim boyunca eşitsizlikleri gidermek amacıyla çalışmalar yapan firmalar ve insanların hayatını kolaylaştırarak var olan düzenlere yıkıcı inovasyonlarla cevap veren sektörler dikkatimi çekmişti. FinTek sektörü de sunduğu hizmetlerle ödeme alanında yarattığı devrimler ve fırsat eşitliğine yönelik katkılarıyla beni cezbetti diyebilirim.

United Payment ödemenin her alanında, her sektör ve büyüklükten firmaya FinTek şirketine dönüşme fırsatı veren bölgenin en FinTek şirketi. Geliştirdiği yıkıcı teknolojilerle sektörü ve çalıştığı tüm partnerlerini değiştirme potansiyeline sahip, öncü olmayı gelenek haline getirmiş bir şirkette yer aldığım için çok mutluyum.

Finans ve teknoloji alanında cinsiyet eşitliğine yönelik yürütülen çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki kadın çalışanlar ve yöneticiler sizce yeterli seviyede mi?

Cinsiyet eşitsizliği, maalesef her ülkede her sektörde ve hayatın her alanında hâlâ pek çok engel barındıran toplumsal bir mesele olmayı sürdürüyor. Sektörümüzde bu alanda çok değerli çalışmalar yapılıyor. WSpark ödülleri de bunlardan biri. Finans ve teknoloji sektöründeki başarılı kadınları öne çıkarıp takdir edilmelerini sağlayan araştırma, doğru rol modeller ortaya koyma konusunda büyük önem taşıyor. Bu yıl “Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 Kıvılcım” ana temasıyla gerçekleştirilen törende United Payment’ta 5 yıldır FinTek Hukuku alanında çalışan avukat Şeyma Menengiç de ödül alan isimlerden biri oldu. Bu araştırmaya katkı yapan herkesi kutluyor, benzer çalışmaların tüm sektörlere ilham olmasını ve daha da artmasını diliyorum.

Aynı zamanda finans sektöründe ve finansal teknolojiler alanında fark yaratan üst düzey kadın yöneticileri bir araya getirmek üzere kurulan Women Business Network (WBN) Türkiye platformu üyesiyim. Bu platformda birikim, deneyim ve bağlantılarımızı paylaşarak sinerji yaratmayı hedefliyoruz. Kadınlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, dayanışmayı artırmak, kadın istihdamını teşvik etmek ve kız çocuklarının geleceğine ışık tutmak amacıyla bu tür kuruluşların ve etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Sizce iş hayatında başarılı kadın örneklerini daha fazla görebilmek için neler yapılmalı?

Her şeyden önce, kadınların sadece 8 Mart gibi özel günlerde değil, her zaman hatırlanması ve desteklenmesi gerekir. Kadınların iş hayatında daha iyi pozisyonlarda yer alabilmesi için bu konuyu daha kapsamlı bir şekilde ele almalıyız. En temel konu, kadının evde ve şirkette şiddet görmesini engellemek. Başına geldiğinde neyin şiddet olduğunu bilmesi ve bununla mücadelede şirketlerin önce bir politikaya sahip olması, ardından STK’larla iş birliği içinde kadına bir destek merkezi gibi hareket edebilmesi çok önemli. Böyle şirketlerin çoğalması ve yaptıklarını anlatması kadınların çalıştığı zaman yalnız kalmayacağını bilmesi açısından da iş verimliliği açısından da önemli. Bu açıdan tüm şirketleri BADV’ye aktif üye olarak katılmaya davet ediyorum, kolektif hareket açısından da bunu önemli buluyorum.

Üzerine eğilmemiz gereken bir başka konu da kadının evde yaşlı veya çocuk bakımı yüzünden kariyerine ara vermesi. Bu konuda da hem kadınların kariyerlerine ara vermesini engellemek hem de bu kadınların halihazırda sektöre yeniden kazandırılmasını sağlamak için sürdürülen TÜSİAD’ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı’nın çalışmalarını çok değerli buluyorum. Bu yönde mücadele eden YenidenBiz Derneği’nin çabalarını tüm liderlerin takip etmesi gerektiğini düşünüyor ve liderlerimizi bu derneğe katkıda bulunmaları için çağrıda bulunmak istiyorum.

Kadınların eğitim hayatında desteklenmesi, istihdam ve kariyer alanlarındaki gelişimlerine yönelik de önemli bir adımı temsil ediyor. Şirketler son 20 yıldır bu konuda çok büyük bir aşama kaydetti. Ancak hâlâ bazı meslek dallarını kadınlar tercih etmiyor. Bu da istihdam politikasında eşitlikçi yaklaşıma gölge düşürüyor. Bu noktada üniversitedeki bazı bölümlerin özellikle teşvik edilmesi önemli; teknoloji tarafında böyle bir açığın olduğu aşikâr. Tüm dünyada yeni bir teknoloji devrimi kapıda ve bu devrimde sadece erkeklerin rol alması düşünülemez. Kadınlar eğitim alanında desteklenmeli. Türkiye’nin büyük potansiyel taşıdığı gaming ve FinTek gibi öncü teknolojilerde kadınlara fırsat verilmeli. Eğitimden başlayarak, istihdam ve liderlik pozisyonlarına kadar uzanan bir süreçte cinsiyet eşitliğini sağlamak için kararlı bir çaba gösterilmeli. Bu şekilde kadınların iş hayatında hak ettiği yerlere ulaşması ve potansiyellerini tam olarak ortaya koyması mümkün olacaktır. Bu ülkemizin bu devrimden maksimum faydayı elde etmesi açısından da kritik.

Kariyerlerinde ilerlemek isteyen geleceğin kadın liderlerine mesajınız nedir?

Donanımlı ol-donanımlı kıl, fırsat kolla-fırsat ver, kız kardeşinin elinden tut. Çünkü biz ancak bir aradayken parlayabilecek bir takımyıldızıyız. Son olarak da kadın mücadelesini, kariyerinin en başından en üst mertebesine kadar ‘’yapılacak işler listesinde’’ her zaman en üstte tut.