Yeni bir sigorta şirketi daha kuruluyor

Yeni bir sigorta şirketi daha kuruluyor

Gezinomi, Allbatross Sigorta AŞ ve Allbatross Emeklilik ve Hayat AŞ unvanı ile kurulacak şirkete ortak olacak.

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yönetim Kurulumuz 04.09.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirketimizin İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğünde ALLBATROSS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni kurulacak olan şirkette 152.250.000 pay karşılığı 152.250.000,00 TL sermaye ile ortak olunmasına,

2-Türkiye uyruklu ……………….. Kimlik Numaralı …………………… adresinde ikamet eden Habil İşler’in kurulacak olan ve ortağı olacağımız ALLBATROSS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’nde şirketimiz adına; şirketi kurmaya, şirket ana sözleşmesi ve eklerini diledikleri şartlarda tanzim ve imzaya, şirket ana sözleşmesinde yapılması talep edilecek olan düzeltme ve tadilatları yapmaya, düzeltme beyannameleri ve tadil sözleşmelerini imzaya münferiden temsil ve ilzama yetkili olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

“Yönetim Kurulumuz 04.09.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirketimizin İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğünde ALLBATROSS EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni kurulacak olan şirkette 113.750.000 pay karşılığı 113.750.000,00 TL sermaye ile ortak olunmasına,

2-Türkiye uyruklu …………………. Kimlik Numaralı ………………………… adresinde ikamet eden Habil İşler’in kurulacak olan ve ortağı olacağımız ALLBATROSS EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ’nde şirketimiz adına; şirketi kurmaya, şirket ana sözleşmesi ve eklerini diledikleri şartlarda tanzim ve imzaya, şirket ana sözleşmesinde yapılması talep edilecek olan düzeltme ve tadilatları yapmaya, düzeltme beyannameleri ve tadil sözleşmelerini imzaya münferiden temsil ve ilzama yetkili olmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”