Zorunlu deprem sigortası “zorunlu afet sigortası”na dönüşüyor

Zorunlu deprem sigortası “zorunlu afet sigortası”na dönüşüyor

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, DASK’ta öngörülen prim ve teminat değişiklikleriyle ilgili bir açıklama yayınladı. Birim metrekare maliyetinin iki katına çıkacağını, DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarının da 640 bin TL olacağını söyledi. Eren ayrıca zorunlu deprem sigortasının zorunlu afet sigortasına dönüşeceğini ifade etti…

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) teknik işleticisi Türk Reasürans’ın Genel Müdürü Selva Eren, DASK’ın kurulduğu yıl olan 2000’den bu yana sigortalılara yapılan toplam hasar ödemesinin 1.25 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

Eren’in paylaştığı bilgilere göre, 30 Ekim 2020’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından 31 bin hasar dosyası için 450 milyon TL ödeme yapıldı. 24 Ocak 2020 tarihli 6.8 ve 27 Aralık 2020 tarihli 5.3 şiddetindeki Elazığ depremlerinde 40 bin hasar dosyası için 392 milyon TL ödendi. 26 Eylül 2019’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından ise 16 bin hasar dosyası için 70 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

HASAR ÖDEME KAPASİTESİ 46 MİLYAR TL

DASK’ın tüm planlarını olası büyük İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yaptığının altını çizen Eren, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“DASK’ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülükleriyle ilgili yeterli kaynağı mevcut. Bu kaynaklar temel olarak toplanan prim gelirlerinden ve reasürans korumasından oluşuyor. Bugün itibarıyla hasar ödeme kapasitemiz 46 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Bu kapasite, devlet kaynaklarından tamamen bağımsız olarak oluşturuldu ve yalnızca zorunlu deprem sigortası poliçesi sahiplerinin evlerinde oluşacak deprem kaynaklı hasarların tazmini için kullanılacaktır.”

KAPSAM GENİŞLİYOR

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, DASK zorunlu deprem sigorta poliçesinin kapsamının genişletileceğini hatırlattı ve şu ayrıntıları paylaştı: “Depreme ek olarak, sel ve benzeri afetlerin de DASK’ın teminatları arasına girmesini sağlayacak bir model üzerinde çalışıyoruz. Sel/su baskını, yer kayması/heyelan ve diğer afetler için (fırtına, dolu, hortum, çığ, yanardağ, orman yangınları) bina ve muhteviyat teminatı verilmesi, Zorunlu Deprem Sigorta Havuzu’ndan bağımsız, sel ve diğer afet teminatları için ayrı bir havuz yapısı oluşturulması ve poliçenin isminin bu kapsamda zorunlu afet sigortası olarak değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor.”

Eren, bu çalışmalar için eski Deprem Vakfı başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik, DASK Yönetim Kurulu Üyesi ve Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper İlki ile yine Türk Reasürans baş modellemecisi Prof. Dr. Sinan Akkar başta olmak üzere akademisyenlerden oluşan çok tecrübeli bir ekip oluşturduğunu anlattı. Bu ekibin sektörün önde gelen aktüerlerinin de katılımıyla hem sigorta şirketleri hem de vatandaşların taleplerini karşılayacak bir ürün oluşturacağını vurgulayan Eren, “Tüm bunların sonunda zorunlu deprem sigortası, zorunlu afet sigortasına dönüşmüş olacak” dedi.

TEMİNAT GÜNCELLEMESİ DE YOLDA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu olarak birinci önceliklerinin tüm ülke çapında sigortalılık oranını yüzde 100’e taşımak olduğunun altını çizen Selva Eren, bu sayede devletin olası büyük bir depremde katlanacağı maliyetlerin en aza indirgenebileceğini kaydetti. Bu bağlamda birçok çalışmayı birlikte yürüttüklerini ve tedricen hayata geçirmeyi amaçladıklarını dile getiren Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışmalarımızın en önemlilerinden biri, özellikle sigortalılarımıza sağlanan teminatların yükseltilmesi. Bu kapsamda yakın zamanda yayımlanacak Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği ile 31 Aralık 2016 tarih ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde yer alan inşaat metrekare birim maliyet tutarları güncellenecek. Betonarme yapılar için 1508 TL olan inşaat metrekare birim maliyet tutarı 3 bin 16, 320 bin TL olan azami teminat tutarı da 640 bin TL olarak güncellenecek. Yeni poliçelerde ve yenilemelerde varsayılan olarak yeni tarife fiyatları uygulanacak. 31 Aralık 2022 tarihine kadar tercih eden sigortalılar, mevcut bin 508 TL maliyet ve 320 bin TL azami teminat tutarlarıyla seçimlik olarak poliçelerini yaptırabilecek. ‘Diğer’ kategorisindeki yapı tarzları için ara tarifede değişiklik yapılmayacak (yaşayan portföyde oranı yüzde 2).”

“ULUSAL HASAR TESPİT YÖNTEMİ” GELİŞTİRİLİYOR

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, tüm tarafların ihtiyaçlarına cevap verecek ve kurumlar arası farklı tespitlerin önüne geçecek ortak “Ulusal Hasar Tespit Yöntemi” oluşturulması çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Eren, ortak bir yazılım geliştirilmesi planlandığını da sözlerine ekledi.

ANA VERİ MERKEZİ ANKARA’YA TAŞINIYOR

Selva Eren, DASK’ın ana veri merkezinin İstanbul’da olmasının ciddi bir risk teşkil ettiğinin öngörüldüğünü hatırlattı ve Ankara’ya taşınma çalışmalarının başladığı bilgisini de verdi.

“Böylece DASK’ın ana merkezi Ankara olacak, İstanbul da ODM (olağanüstü durum merkezi) olarak konumlandırılacak” diyen Eren, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu arada, DASK Olağanüstü Durum ve İş Sürekliliği Merkezimiz de Ankara’da DASK’a ait bir binada çok yakın zamanda faaliyete başlayacak.”