Açık veri ile riski gören şirket: Crede

Açık veri ile riski gören şirket: Crede

PSM DERGİSİ

2023’te kullanıcı sayısını 6 katına çıkarıp hizmet verdiği kurum sayısını 2 katından fazla artıran Crede, 2024’e de hızlı bir giriş yaptı. Yılın ilk günlerinde, erken uyarı ve istihbarat çözümü CredIS’in KOBİ versiyonu CredISTemel ürünü tanıtıldı. Crede Veri Servisleri, İngilizce konuşulan ülkelerden başlayarak “ortak girişim”(joint venture) modeliyle yurt dışına açılacak…

Sizce kötü niyetli bir işlem şirketinize ne kadar zarar verebilir? 7 milyon dolar desek? Dile kolay, 200 milyon Türk Lirası’nın üzerinde bir tutardan söz ediyoruz. CredIS kullanıldığı için bu işlem tespit edilebilmiş ve şirket zarardan kurtulmuş…

Crede Kurucu Ortağı Ahmet Kocamaz, CredIS çözümü sayesinde müşterilerini milyonlarca dolar zarardan kurtardıklarını anlatıyor.

Peki Crede, bu riskleri nasıl görüyor? Hangi verileri nasıl tarıyor, hangi algoritma ve modelleri kullanarak riskleri tespit ediyor?
Kocamaz, bu soruları yanıtlarken şirketinin 2024 hedeflerini, yurt dışı açılım planlarını da anlattı…

BAYİ, ACENTE, TEDARİKÇİ VE MÜŞTERİ RİSKLERİ 24/7 TAKİP ALTINDA

Crede olarak, sektörel bazda müşterilerinize hangi faydaları sağlıyorsunuz? Örnekler eşliğinde anlatabilir misiniz? Özellikle hangi konularda fayda yaratıyorsunuz?
Makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak risk istihbaratı ve pazarlama için serbest metinlerden veri okumaya odaklanmış bir şirketiz. Erken uyarı ve istihbarat çözümümüz CredIS ile, farklı sektörlerden binlerce değerli profesyonele fayda sağlıyoruz.

Finans sektöründe CredIS kullanan bankalar, kredi sağladıkları firmaların değişikliklerini anlık takip edebiliyor ve firmalar hakkında dijital kaynaklardan elde edilebilecek tüm bilgilere ulaşabiliyorlar. Bu sayede kredi risk değerlendirmelerini ve izleme kararlarını daha hızlı ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. CredIS’te makine öğrenmesi algoritmalarıyla üretilen “kırmızı” uyarı bayrakları sayesinde muhtemel batık ve temerrüt için önceden önlem alınabiliyor.

Örneğin bir banka, teminata çek vermek isteyen müşterisini CredIS ile sorgulayarak bu müşterinin diğer şirketinde sorun olduğunu tespit etti.

FinTek’ler, üye işyeri edinim ve risk izleme süreçlerinde CredIS ile önemli bilgilere hızlı bir şekilde ulaşarak karar alma süreçlerini etkin, verimli ve çok daha kısa süreler içerisinde yönetebiliyor. Örneğin, CredIS Adres Sorgulama Modülü ile belirli lokasyondaki tüm firmaları görebiliyor, aynı adreste faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek sahtecilik girişimlerinin önüne geçebiliyorlar.
Sigorta sektörü, acentelerini ve sigortalılarını takip ediyor. Bir acentesine farklı ortak geldiyse hemen inceleme başlatıyor ya da “kırmızı bayrak” almış bir acentesi olursa buradaki finansal riskini kademeli olarak azaltıyor.

Yine sigorta sektörü odaklı modülümüz Plaka Takip ise trafik ya da kasko sigortalı tüm araçları dijital ortamda takip ederek bir kazaya karışmaları durumunda anında haber veriyor.

Reel sektördeki CredIS kullanımında, müşteri ve tedarikçilerin risk takibi yapılarak üretilen uyarı bayrakları ile hızlı bir şekilde önlem alınabiliyor. Ayrıca bayilerin finansal risklerini ve sahtecilik ihtimallerini gerçek zamanlı ölçebilmek; diğer yandan tedarikçilerinden doğabilecek riskleri takip edebilmek CredIS kullanan reel sektör profesyonellerine büyük avantaj sağlıyor.

Örneğin bir müşterimiz, CredIS sayesinde tespit edilen kötü niyetli bir işlem sonucunda tam 7 milyon dolarlık bir zarardan kurtuldu.
İşletmeler, riskleri optimum seviyeye düşürüp kârlılık artışı sağlayan CredIS’in dinamik yaklaşımıyla rekabet avantajı da elde ediyorlar.

Crede ve bağlı olduğu sektör açısından 2023 yılı nasıl geçti? Sayısal veriler eşliğinde değerlendirir misiniz?

2023, büyüme hızımızın arttığı bir yıl oldu. Kullanıcı sayımızı 6 katına çıkardık. Sektör, Türkiye’deki risk iştahına paralel büyüdüğü için burada pozitif ayrıştığımızı söylemek mümkün.
Diğer yandan, hizmet verdiğimiz kurum sayısını da yıl içerisinde 2 katından fazla artırdık. Tüm sektördeki risk oyuncu sayısının sabit kaldığı, borç verme hızının düştüğü bir yılda oldukça iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Bu da müşterilerimizin veriyi okuma ve analiz etmedeki gücümüze inancından geliyor.

Kurulduğu 2011 yılından bu yana DNA’sında makine öğrenmesi olan, iş süreçlerinin tamamında analitik modeller uygulayan bir şirketiz. Geçen zamanda bu birikimin yanına bir de doğal dil işlemedeki kaslarımızı ekledik. Crede daha güncel ve gelişmiş algoritmaları devreye aldıkça teknik başarımız artıyor; haliyle finansal başarı da bunu takip ediyor.
Elbette tüm bu büyümeyi güçlü bir ekiple destekledik. Organizasyonumuzu yeniden yapılandırıp ekibimizi güçlendirdik.

“Kurulduğu 2011 yılından bu yana DNA’sında makine öğrenmesi olan, iş süreçlerinin tamamında analitik modeller uygulayan bir şirketiz. 2023 yılında kullanıcı sayımızı 6 katına çıkardık, hizmet verdiğimiz kurum sayısını 2 katından fazla artırdık.”

KOBİ’LERE ÖZEL CREDISTEMEL ÜRÜNÜ KULLANIMA SUNULDU

2024 yılına yönelik plan, hedef ve beklentileriniz neler? Önümüzdeki dönemde bizi ne gibi yenilikler bekliyor?

İlk olarak; Crede’nin hizmetlerini bir ülkede daha sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Çalışmalarımıza öncelikle İngilizce konuşulan ülkelerden başladık. Çünkü kullanacağımız dil algoritmaları için o dile ve alfabeye hakim olmamız gerekiyor.

İkinci olarak; 2024’ü “KOBİ yılı” ilan ettik. Bugüne kadar ağırlıklı olarak büyük kurumsal firmalara hizmet verdik. 2023 içerisinde karşımıza çıkan bazı fırsatlar bizlere KOBİ’lerin de erken uyarı ve istihbarat konusunda ihtiyaçları olduğunu gösterdi. Bu kapsamda CredISTemel ürünümüzü hazırladık. KOBİ’lerin risk ihtiyaçlarına göre tasarlanmış çok daha yalın bu ürünü 2024 başı itibarıyla tanıttık.

Başta yapay zeka ve makine öğrenimi olmak üzere yeni nesil teknolojilerden nasıl yararlanıyorsunuz? Bu teknolojilerdeki gelişmeler veri analitiği, istihbarat, risk yönetimi, satış-pazarlama gibi alanlara nasıl yansıyor?

Yapay zeka ve makine öğrenimi, Crede olarak iş süreçlerimizin tam ortasına oturuyor. Örneğin, makine öğrenmesiyle risk bayrakları oluştururken gözle görülemeyen paternleri tespit ediyor; olaylar arasında ilişkisizmiş gibi görünen bağlantıları buluyoruz.

Sırf kamuya açık veriyi yapay zeka algoritmalarıyla okuyarak oluşturduğumuz 18 milyondan fazla ticari ilişkiyi içeren bir ağımız var. Kullanıcılarımız bu ağ üzerinde ortak hareket eden isimleri, geçmiş ilişkileri ve grup firması olmadığı halde grup firması gibi hareket eden işletmeleri görebiliyor.

Sadece kamuya açık ortamdaki izlerine bakarak işletmelerin sahtecilik yapma ihtimallerini hesaplıyoruz. Üstelik yeni kurulmuş, hiçbir işlemi olmayan işletmeler için bile bunu yapabiliyoruz. Kamuya açık ortamdaki bilgilerin zenginliği, bu işi 13 yıldır yapmama rağmen, zaman zaman beni bile şaşırtıyor.

Bu konuda en iyi örneklerimizden bir tanesi çek skorudur. Algoritmalarımız 640 farklı davranış parametresine bakarak, oldukça yüksek bir güven değeriyle çek skoru hesaplıyor. Bu skor sadece çek kabulü için kullanılmıyor. Her türlü ticari ilişki öncesi bir güven endeksi gibi çalışıyor.

Diğer güzel bir örnek olarak büyüme skorunu verebilirim. Kurulan firmaların sadece yüzde 20’si aktif kalabiliyor. Geçmişteki aktif-inaktif firmalardan öğrenen algoritmalarımız firmalar için büyüme skoru hesaplıyor. Potansiyel ve risk verilerini aynı ortamda birleştirebilmek çalıştığımız kurumlara ciddi bir verimlilik artışı getiriyor.

“Makine öğrenmesi algoritmaları ile risk bayrakları üretiyor, ilişkileri ortaya çıkarıyor, sahtecilik öngörüsü yapıyor, büyüme ihtimallerini hesaplıyoruz.”

CREDE VERİ SERVİSLERİ, ORTAK GİRİŞİMLERLE KÜRESELLEŞECEK

Crede’nin yabancı şirketlere de hizmet verdiğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bir yurt dışı açılımı söz konusu olabilir mi?

Crede olarak yurt içinde etki alanımızı ve sektör yelpazemizi epey genişlettik. CredIS’in İngilizce versiyonuyla birlikte yurt dışında da müşterilerimiz olmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışını farklı değerlendiriyoruz.
Yurt içinde özellikle beraber katma değerli çözümler üretebileceğimiz şirketlerle büyüme odaklı iş birlikleri planlıyoruz.
Yurt dışında ise seçeceğimiz ülkeler için küçük bir uyarlama yapmamız gerekiyor. Altyapımızı bunu kolaylaştıracak şekilde hazırladık. Crede Veri Servisleri’ni yaygınlaştırmak amaçlı joint-venture’lar üzerinde konuşuyoruz.

Crede’yi nasıl yapılandırdınız? Şirketinizdeki çalışma ortamı ve İK politikalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Yapay zeka, makine öğrenimi gibi teknolojiler istihdama nasıl yansıyor?

Crede organizasyonu hep müşteriyi odağına alan Ar-Ge ve iş ekiplerinden oluşuyor. Bizim tarzımızdaki makine öğrenmesinin iş çözümlerine odaklandığı işlerde, çekirdek ekiplerin daha başarılı olduğunu görüyoruz. 2024 için büyüme planlarımızı daha çok Ar-Ge dışı ekiplerimizi güçlendirmek yönünde belirledik. İçeride bir aile ortamı kurmayı başardık. Yardımlaşma oldukça yüksek düzeye geldi. Ayrıca, genç profesyonellere fırsat vererek geleceğin liderleri ve yeteneklerini aramıza katıp bizimle birlikte başarı hikayeleri yazmalarına olanak tanıyoruz. İşe alımlarda adayın yetkinliklerden önce hayata bakış açısını ve ahlaki değerlerini anlamaya çalışıyoruz.
Crede makine öğrenmesi kullanarak ürünler geliştirdiği için yeni teknolojiler bize hep pozitif katkı sağlamıştır. Bundan sonra da yeni teknolojilerin büyümemize pozitif katkı sağlayacağına inancımız tam.