Adnan Süphanoğlu TSB Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı

Adnan Süphanoğlu TSB Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı

Arez Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Süphanoğlu Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı için adaylığını açıklayarak sektör için vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

İşte o açıklama:

Değerli Meslektaşlarım, 18 Nisan 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulunda Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı için aday olduğumu kamuoyuyla paylaşmış bulunuyorum.

TSB ve sektöre kazandırmayı umduğum yönetim vizyonumu da şahsınızla paylaşmak isterim:

Katılımcı Yönetim

Sektörümüz, siz çok değerli yöneticilerin görüş ve önerilerinden daha efektif bir biçimde faydalanan, ortak aklın yansıması olan katılımcı bir yönetim felsefesiyle yönetilmelidir. TSB’yi, tüm sektör paydaşlarının görüşlerinin daha etkin biçimde ifade ve etki alanına sahip olduğu katılımcı bir yönetim anlayışıyla yöneteceğiz.
Katılımcılığın kazanımlarını, kararlılık ve inisiyatif alma ile tamamlayacak; cesur, kararlı, istikrarlı ve sonuç odaklı bir yönetim tavrını hayata geçireceğiz.
Dinamik Yönetim
Türkiye’nin en değerli ve en kritik sektörlerinden birinin mensuplarıyız. Sektörümüz doğal afetler, global ve ülkesel ekonomik iniş-çıkışlar, mevzuat değişiklikleri, yüksek mahkeme İçtihatları, bir kısım sektör mensupları hakkındaki idari ve hukuki süreçler gibi çok sayıda değişkenden kolayca etkilenebilen kırılgan bir sektör. Birlik, tüm düzlemlerde konjonktürü çok hızlı okumalı ve sektörün atacağı adımlara ve hamlelere hızlı bir biçimde öncülük etmelidir.

Etkin Temsil

Finans kuruluşlarından müteşekkil sektörümüz, başta diğer finans kuruluşları ve finans birlikleri, yerel ve merkezi idareler, yasa koyucu ve karar alıcılar olmak üzere üçüncü taraf kurumlar nezdinde doğru ve etkin bir biçimde temsil edilmelidir.
İlgili idareler, kurumlar, otoriteleri karar alıcılar ve diğer sektör temsilcileriyle proaktif bir ilişki sistematiği inşa edip sektör menfaatlerini ve gündemlerini etkin bir biçimde temsil edeceğiz.

Tanıtım Liderliği

Sektörümüz temsil ettiği ekonomik ve stratejik büyüklüğe karşın, potansiyelinin halen uzağında bir konumdadır. Sigortalılık bilinci ve oranının artırılması üye şirketlerin ayrı ayrı çalışmalarının ötesinde; Birlik’in sigortanın yaygınlaştırılması strateji politikası ve gündeminin bulunması ve bunun sebatla gerçekleştirilmesine bağlıdır.
TSB’yi sigorta tanıtım liderliği misyonuyla çalıştıracağız. Birlik, gerek üyelerini koordine etmek, gerekse doğrudan faaliyetleri vasıtasıyla sigortanın yaygınlaştırılması ve sigortacılığın büyütülmesi için öncü misyonunu yerine getirmelidir.
TSB’yi sektör içinden ve dışından kaynaklanan değişimlere en hızlı şekilde refleks gösterecek bir dinamizmle yöneteceğiz. Birlik, alınacak aksiyonların yalnızca takipçisi değil, aynı zamanda öncüsü de olmalıdır.

Sigortacılık Diplomasisi

Türkiye sigortacılığı ve sigortacılarının yabancı sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ve uluslararası sigorta birlikleri nezdindeki itibar ve kredibilitesinin yükseltilmesi tüm sektör paydaşlarının ortak menfaatinedir. Birlik, sektörün temsilcisi olarak sigortacılık diplomasisi misyonu üstlenmelidir.
Aktif bir diplomasi programıyla Türkiye sigortacılığının uluslararası kabul edilebilirliğini ve kredibilitesini artıracağız. TSB akreditasyonuyla üye şirketlerin baz kredibilite puanı (rating) sahibi olmasını sağlayacağız.

Sigortacılık Ağı

Yaptığımız işin en büyük sermaye unsurları arasında bilgi ve bağlantılar yer alıyor. Birlik, teknik ve idari bilgi birikimini, istihdam ve işbirliğine yönelik sigortacılar ağını daha verimli şekilde koordine etmelidir.
Dijital platformlar vasıtasıyla sektör içi bilgi ve bağlantı havuzları oluşturacak, tüm sektör paydaşlarına daha iyi bir koordinasyon ve kooperasyon için uygun zemin sunacağız.
Birlikte çalışarak sektörümüzün önündeki zorlukları aşabilir, fırsatları değerlendirebilir ve sektörümüzü daha da büyütebiliriz.
Bu güzide sektörü daha ileri taşımak için kıymetli desteğinizi rica ederim.