Aksigorta’dan hukuk zaferi

Aksigorta’dan hukuk zaferi

Aksigorta’ya 2009, 2010, 2011, 2012 yılına ait sovtaj işlemlerinde BSMV’ye ilişkin vergi mahkemesi tarafından açılan ve Aksigorta lehine sonuçlanan davada Danıştay da onama kararı verdi.

Aksigorta hukuk zaferini ilan etti. 2012,2011,2010 ve 2009 yılına ait sovtaj işlemlerinde BSMV’ye ilişkin Vergi Mahkemesi nezdinde açılan davayı Aksigorta kazanmıştı. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi temyize gitmişti. Danıştay ise kararın uygun olduğunu ve onanması gerektiğini hükmetti.

Aksigorta’dan yapılan açıklama şöyle:

2012,2011,2010 ve 2009 yılına ait sovtaj işlemlerinde BSMV’ye ilişkin Vergi Mahkemesi nezdinde açılan davada, vergi mahkemesi tarafından lehimize (vergi ve ceza tarhiyatlarının iptaline) verilen karara istinaden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunmuştur. Danıştay Yedinci Mahkemesi ilgili yıllara ait davaların hepsinin temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan kararın onanması gerektiği karar verilerek davaların reddi Danıştay tarafından kesinleştirilmiştir.