Alfa Solar 58,50 TL fiyattan talep toplayacak

Alfa Solar 58,50 TL fiyattan talep toplayacak

Alfa Solar; yüksek büyüme beklenen güneş enerjisi santralleri için çeşitli kapasitelere sahip, yüksek teknolojili güneş paneli üretimi gerçekleştiriyor. Sürdürülebilirlik hedeflerinin yanı sıra, Türkiye’nin dış ticaret dengesine sağladığı katkı, coğrafi ve konjonktürel avantajları sayesinde yükselen güneş enerjisi sektöründe, 2014 yılından bu yana aktif rol üstlenen Alfa Solar, Borsa İstanbul’da işlem görmek için gün sayıyor. Deniz Yatırım liderliğinde 9-10-11 Kasım tarihlerinde pay başına 58,50 TL fiyattan talep toplanacak Alfa Solar’ın halka arzında halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 538 milyon TL olacak.

Güçlü finansal performans

Genç bir sektörde; tecrübeli yönetimi, üretim odaklı yapısı, yüksek nakit yaratma gücü ile fark yaratan Alfa Solar, borçsuz mali yapısı, güçlü finansal performansı ve marka bilinirliliğiyle de ayrışıyor. 2022 yılının ilk 6 ayında 698 milyon TL ciro, 138 milyon TL net kar ve yüzde 19 net kar marjı elde eden Alfa Solar’ın halka arzı, Deniz Yatırım liderliğinde 40 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemi ile halka açılacak olan Alfa Solar’ın halka arzında şirketin 40 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 46 milyon TL’ye yükseltilecek. İhraç edilecek 6 milyon liralık nominal payın yanı sıra 3,2 milyon liralık nominal payın ortak satışı ile birlikte halka arzın büyüklüğü 538,2 milyon TL olacak ve şirketin sermayesinin yüzde 20’si BİST’de işlem görmeye başlayacak.

1.000 adet ve altı başvurulara ayrı dağıtım yapılacak

Deniz Yatırım liderliğinde halka açılacak Alfa Solar’da hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Bu sayede tüm birikim gruplarından yatırımcıların ilgisini çekecek işlemde; halka arzın yüzde 60’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yüksek başvurulu (bireysel) yatırımcılara, yüzde 15’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yatırımcılar; Bireysel Yatırımcı grubuna 1.000 adet ve altında başvurarak, Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubuna ise 1.001 adet ve üzerinde başvurarak dahil olabilecek. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacaklar.

Her yatırımcının sadece en yüksek talebi dikkate alınacak

Alfa Solar halka arzında; tüm yatırımcı gruplarını kapsayacak şekilde mükerrer tarama yapıldıktan sonra yatırımcıların sadece en yüksek talebi dikkate alınacak. Dolayısıyla 40 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum üyelerinden sadece bir kez başvuru yapılması kritik öneme sahip olacak. Aynı veya farklı kurumlardan birden fazla başvuru yapılması durumunda dağıtıma sadece en yüksek başvuru dahil edilecek, yatırımcının diğer talepleri ise iptal edilecek.

Halka arzın ardından ihraç pazarlarını genişletecek

Toplam cirosu Haziran 2022 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 380 artış kaydeden ve tüm konsantrasyonunu üretim faaliyetlerine yönlendiren Alfa Solar, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 5.400 metrekare kapalı alanda yıllık 291 MWp güneş paneli üretim kapasitesine sahip fabrikasına ek olarak artan talebi karşılayabilmek için 2021 yılında ikinci fabrikasının yatırımına başladı. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ikinci fabrikanın ilk fazı Ekim 2022’de devreye girerken, ikinci fazının ise Nisan 2023’te devreye girmesi hedefleniyor. Devam eden yatırımlarının 1. fazı kapsamında Ekim 2022’de devreye aldığı 500 MWp ile Şirket üretim kapasitesini 791 MWp’ye yükseltti. Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alana sahip bu yeni fabrikanın ikinci fazının tamamlanması ile yıllık üretim kapasitesi, 1.291 MWp’e çıkacak. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına artan önem doğrultusunda bugüne kadar ağırlıklı olarak yurt içi talebi karşılamayı önceliklendiren Alfa Solar, kapasitesinde yaşanacak artışın ardından; iç pazardaki güçlü talepten yüksek pay almaya devam ederken, diğer yandan başta Avrupa ve ABD pazarları olmak üzere ihracatın ciro içindeki payını 2025 yılından itibaren artırmayı hedefliyor.