Cenk Alper: Yeni bir iş birliği kültürünün öncülüğünü yapıyoruz

Cenk Alper: Yeni bir iş birliği kültürünün öncülüğünü yapıyoruz

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, “‘Almak, kullanmak ve atmak’ yerine ‘azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek’ üzerine kurulu döngüsel bir ekonomi modelini; düşünce yapımıza, iş yapış şekillerimize, gelecek stratejilerimize entegre etmeyi, dünyamızın ve insanlığın geleceği için bir zorunluluk olarak görüyoruz.” ifadesini kullandı.

“‘Almak, kullanmak ve atmak’ yerine ‘azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek’ üzerine kurulu döngüsel bir ekonomi modelini; düşünce yapımıza, iş yapış şekillerimize, gelecek stratejilerimize entegre etmeyi, dünyamızın ve insanlığın geleceği için bir zorunluluk olarak görüyoruz”
“Sabancı Topluluğu olarak, daha yüksek bir amaç için şirketler arası iş birliğini benimseyen, rekabete toplumsal fayda odaklı bir bakış açısı kazandıran, inovasyonu kendine saklamak yerine tüm paydaşların kullanımına sunan, şirketin faydasından çok ekosistemin faydasını gözeten bir iş birliği kültürünün öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyoruz”

Sabancı Holding açıklamasına göre, her yıl küresel ekonominin farklı alanlardaki paydaşlarını İsviçre’nin Davos kasabasında bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı, bu yıl “Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği” temasıyla düzenlendi.

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi dünyasından yaklaşık 3 bine yakın katılımcının yer aldığı toplantılarda, dünya sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, aksiyon odaklı küresel iş birliklerinin altı çizildi.

Davos’ta Türk iş dünyasını temsil eden isimler arasında yer alan Sabancı Holding CEO’su Alper, organizasyonun ikinci gününde, sürdürülebilir mobilitenin geleceğinin tartışıldığı kapalı oturuma konuşmacı olarak katılırken, tüm ziyaretçilere açık olarak düzenlenen “Döngüsel Uygulamalara Hayat Vermek” panelinde ise iş ve operasyon modellerinde döngüselliğin hızlandırılması için neler yapılması gerektiğini ve Sabancı Topluluğu’nun bu alanda hayata geçirdiği proje ve uygulamaları anlattı.

“Lineer ekonominin öğretilerini unutmalıyız”

Açıklamada buradaki konuşmasına yer verilen Cenk Alper, döngüsel ekonominin, iklim acil durumu, biyoçeşitliliğin azalması, toplumsal eşitsizlik gibi dünyanın karşı karşıya olduğu büyük krizlerin çözümü için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Döngüsel ekonomi uygulamalarının gelişmesinin dünyamıza sağlayacağı katma değer sadece çevreyle sınırlı değil. Bugün küresel enerji ve ham madde krizlerinin olumsuz etkilerini çok net biçimde görüyoruz. Yenilenebilir enerjiyle kol kola ilerleyen döngüsel ekonomi uygulamalarının artması, küresel krizlere karşı da çok önemli bir kalkan görevi görüyor. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’yle paralel şekilde, şirketler için yeni büyüme ve istihdam alanları sağlıyor.”

Yeni dünya düzeninde, lineer ekonominin öğretilerinin unutulması gerektiğini belirten Alper, “Hep birlikte döngüsel ekonomi uygulamaları aracılığıyla nasıl daha fazla değer yaratabileceğimizi yeniden düşünmeliyiz. Tedarik zincirlerimiz başta olmak üzere iş süreçlerimizi buna göre gözden geçirmeliyiz. Bugün dünyada döngüsellik çoğu zaman geri dönüşüm ile eş anlamlı olarak algılanıyor. Bunu değiştirmek için tüm sektörlerde döngüsellik örneklerini artırmamız çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin, Sabancı Topluluk Vaadi’nin ana ögesi olduğunu kaydeden Alper, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sürdürülebilirliği bir risk değil, değer yaratma fırsatı olarak görüyoruz. Mevcut ekonomik büyüme düzenini devam ettirmenin artık dünyada mümkün olmadığı çok açık. ‘Almak, kullanmak ve atmak’ yerine ‘azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek’ üzerine kurulu döngüsel bir ekonomi modelini; düşünce yapımıza, iş yapış şekillerimize, gelecek stratejilerimize entegre etmeyi, dünyamızın ve insanlığın geleceği için bir zorunluluk olarak görüyoruz. Kendimizi sadece yıkıcı inovasyon süreçlerinin takipçisi değil, aynı zamanda geliştiricisi olarak da konumluyoruz. Dünyanın Sabancı’sı vizyonumuzla paralel olarak, küresel büyüme stratejimizi de bu yaklaşımla ele alıyoruz. Bu kapsamda, gelecek 5 yılda yapacağımız yatırımların yüzde 75’ini, ‘yeni ekonomi’ olarak adlandırdığımız enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilere yönlendiriyoruz.”

“Yeni bir iş birliği kültürünün öncülüğünü yapıyoruz”

Cenk Alper, Kordsa, Brisa, Temsa ve Teknosa gibi çok sayıda Topluluk şirketinde, döngüsel ekonominin öncü uygulamalarını hayata geçirdiklerini, sürdürülebilir yaşama hizmet etmenin yolunun, bu uygulamaların etki alanını tüm ekosisteme yaymaktan ve yeni bir iş birliği kültürü yaratmaktan geçtiğini belirtti.

Kordsa’nın, Continental ile birlikte hayata geçirdiği Cokoon isimli yapıştırma teknolojisinin bu kültürün sembol projelerinden biri olduğunu aktaran Alper, şunları kaydetti:

“Ortaya koyduğumuz açık inovasyon yaklaşımıyla lastik işimizde küresel rakiplerimizden biri olan Continental ile AR-GE ekiplerimizi bir araya getirerek, bu alanda 100 yıldır kullanılan formüle çok daha inovatif, çok daha çevreci bir alternatif geliştirdik. Cokoon’un patent havuzunda bugün Continental ve diğer iki iş ortağımızla birlikte toplam 4 şirketiz. Her birimiz kendi birikimimizi havuza koyarak buradaki uygulamalarımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, sektördeki 70’e yakın şirket, bu teknolojiyle yakından ilgileniyor. Görüyoruz ki ortak çabalarımız, sürdürülebilirlik için yeni bir pazar standardının yaratılmasını sağladı. Bu proje, yarattığımız etkinin ve değerin, kendi operasyonlarımızın çok daha ötesine geçtiğinin mükemmel bir örneği. Sabancı Topluluğu olarak, daha yüksek bir amaç için şirketler arası iş birliğini benimseyen, rekabete toplumsal fayda odaklı bir bakış açısı kazandıran, inovasyonu kendine saklamak yerine tüm paydaşların kullanımına sunan, şirketin faydasından çok ekosistemin faydasını gözeten bir iş birliği kültürünün öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyoruz.”

“Tasarım süreçleri ‘kısıtlı kaynak’ gerçeği üzerine kurgulanmalı”

Sabancı Holding CEO’su Alper, döngüsellikle ilgili bariyerlerin zihinlerde başladığını belirterek, “Kaynakların sınırsız olduğunu, hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünerek hareket etmek aslında dünyamıza yaptığımız en büyük kötülük. Baktığımızda, kaynakların kısıtlı olduğu ülke ve toplumlarda, döngüsellik uygulamalarının arttığını görüyoruz. Çünkü bu ülkelerde, malzemeleri yeniden kullanmak, geri dönüştürmek, onlara yeni birer amaç kazandırmak, bir tercihten öte bir zorunluluk. Burada toplumun paydaşlarına düşen en büyük görev; farklı alanlardaki tüm tasarım süreçlerini ‘kısıtlı kaynak’ gerçeğine göre kurgulayarak, döngüselliği bir iş yapış standardı haline getirmek.” ifadelerini kullandı.