Bankaların döviz varlıkları eridi

Bankaların döviz varlıkları eridi

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2022 yılı üçüncü çeyrekte 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,6 azalışla 314,9 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 13,2 azalışla 172,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,4 azalışla 313,4 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 10,3 azalışla 237,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,5 artışla 38,2 milyar ABD doları, bankalardan alacakları yüzde 14,0 artışla 30,8 milyar ABD doları oldu,

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,1 artışla 26,4 milyar ABD doları, bankalardan alacakları ise yüzde 8,0 artışla 19,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.