Bilgi sistemi tebliğinde değişiklik

Bilgi sistemi tebliğinde değişiklik

Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elekt­ronik para ihracı ile ödeme hiz­meti sağlayıcıları hakkında yö­netmelik ve ilgili tebliğde deği­şikliğe gitti.

Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elekt­ronik para ihracı ile ödeme hiz­meti sağlayıcıları hakkında yö­netmelik ve ilgili tebliğde deği­şikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmeti Sağlayıcı­ları Hakkında Yönetmelikte De­ğişiklik Yapılmasına Dair Yönet­meliğe göre, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci madde­sinin birinci, beşinci, dokuzuncu, onbirinci, onyedinci ve onseki­zinci fıkralarında yer alan “30 Ni­san 2023 tarihine kadar” ibareleri “30 Haziran 2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirildi.