Çin, 2024’ün ilk çeyreğinde 39,2 milyar dolar cari fazla verdi

Çin, 2024’ün ilk çeyreğinde 39,2 milyar dolar cari fazla verdi

Çin’de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 39,2 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2024 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 3 ayda 39,2 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 121,1 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 61 milyar dolar açık, yatırımlarda 24,3 milyar dolar açık ve cari transferlerde 3,4 milyar dolar fazla kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 0,9 oldu.