“Eğitim ve yasal düzenlemeler, toplumsal bilinç ve kültürel değişim yaratmak için önemli”

“Eğitim ve yasal düzenlemeler, toplumsal bilinç ve kültürel değişim yaratmak için önemli”

Geleneksel Türk toplumunda ve belli bölgelerde kadınlar genellikle aile içinde bakım ve ev işleri gibi rollerle ilişkilendirilmiş durumda. Ancak son yıllarda bu algının global olarak da değişmeye başladığını gözlemliyoruz.

Finans ve teknoloji sektörünün kadın liderlerine sorduk:

•Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadınların aile/özel ve çalışma hayatındaki rollerini nasıl değerlendirirsiniz? Yeni yüzyılda eşit, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim için ne gibi adımlar atılmalı?

•Şirketinizde kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulamalar neler?

Forcerta Siber Güvenlik Hizmetleri Direktörü Ayşim Niksarlı

Modernleşme ve kadın haklarına yönelik farkındalığın artmasıyla birlikte, kadınlar daha fazla eğitim alıyor ve iş gücüne katılıyor. Bu da aile içindeki rollerin de yeniden değerlendirilmesini getiriyor. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı artsa da hala düşük. Bu da eğitimdeki fırsat eşitliğiyle çok ilişkili.
Daha fazla ilerleme sağlanması için eğitim, yasal düzenlemeler, toplumsal bilinç ve kültürel değişim gibi alanlarda daha fazla çaba gerektiriyor. Öncelikle kendi algı ve yargılarımızı önümüze alıp gözden geçirmemiz, aile içinden başlayarak iş ve toplumsal yaşam içinde de bu konuda rol model oluşturmamız gerekiyor. Biliyoruz ki çocuğunuza “kitap oku” dediğinizde sürdürülebilir bir alışkanlık olmuyor. Ancak sizi de yanında sürekli kitap okurken gördüğünde bu alışkanlığı geliştiriyor.

“Merkeze kendini yerleştirmek bencillik değil”

İş yaşamında gerek Forcerta gerekse kurucusu olduğum Ayşim Niksarlı Liderlik Akademisi’nde misyon edindiğim konuların başında, teknoloji alanında kadın liderlerin varlığını artırmak geliyor. Bu yönde çeşitli liderlik ve mentorluk programları yürütüyoruz. Kadınların tüm rollerini dengeleyerek yürütmesi gerçekten ayrı bir beceri ve bu da öğretilebilen bir metot. Ancak bu denge sağlandığında kendi potansiyelimizi fark edip varlığımızı gerçekleştirme seviyesine ulaşabiliyoruz. Bunun için de en önemlisi merkeze kendimizi yerleştirmemiz. Bunu bencillik değil, kendi ışığımızın parlamasını sağlamanın, enerjimizi çevremize de fayda sağlayacak düzeyde yüksek tutmanın bir gereği olarak görüyorum.

Toplumsal ölçekte baktığımızda tabii ki farkındalık için de eğitim şart. Eğitime erişimde cinsiyet, lokasyon, ekonomik durum, etnik köken, engellilik gibi faktörlere dayalı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için politika ve programlar hazırlanıp uygulanması için herkes sorumluluk almalı. Devletle birlikte STK’lara, kurumlara ve bireysel olarak hepimize iş düşüyor.
Forcerta, işe alım süreçlerinde cinsiyetten bağımsız adayın sahip olduğu deneyim ve yetkinlikleri değerlendiriyor. Şirketimizdeki kadın çalışan sayısını dengeli tutmaya çalışıyoruz. Kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesini teşvik etmek için mentorluk ve liderliğe hazırlık, kadın ağlarına dahil olmalarını sağlamak, görünürlüklerini desteklemek üzere ödül programlarına katılımlarını, etkinliklerde yer almalarını destekliyoruz.