“Eşitsizlik derinlemesine kök salmış durumda”

“Eşitsizlik derinlemesine kök salmış durumda”

Dünya genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği hala bir gerçeklik olmaktan uzak. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik derinlemesine kök salmış durumda. Aynı şekilde aile ve ev içi rollerde de eşitsizliklerin çok belirgin olduğunu görüyoruz

Finans ve teknoloji sektörünün kadın liderlerine sorduk:

•Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadınların aile/özel ve çalışma hayatındaki rollerini nasıl değerlendirirsiniz? Yeni yüzyılda eşit, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim için ne gibi adımlar atılmalı?

•Şirketinizde kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulamalar neler?

MAPFRE Sigorta İnsan ve Organizasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Elif Özgür

Kadınlar, genellikle ev işlerinden ve çocuk bakımından sorumlu tutulurken, erkeklerin bu görevlerde daha az yer alması bekleniyor. Maalesef bu durum, kadınların iş hayatında ilerlemesini ve kariyer hedeflerine odaklanmasını zorlaştırıyor. Kadınlar iş dünyasında da pek çok zorlukla karşılaşıyor. Erkeklere göre daha düşük ücretler alıyorlar, terfi edemiyorlar, yönetim kadrolarına giremiyorlar. Dolayısıyla hem ekonomik özgürlüklerini kazanmada hem de yeteneklerini ortaya çıkarmakta zorlanıyorlar. Durum böyleyken toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için eğitimden iş dünyasına, kültürel normlardan hükümet politikalarına kadar geniş bir alanda değişikliklerin yapılması gerekiyor. Cinsiyet eşitliğini teşvik eden yasaların oluşturulması ve uygulanması, toplumsal bilinçlenme ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, kadınların eğitim, istihdam ve liderlik pozisyonlarına erişimini kolaylaştıran politikaların geliştirilmesi gibi adımların atılması gerekiyor. Eğitimin bu konuda çok önemli bir rolünün olduğunu unutmamalıyız. Cinsiyet ayrımcılığına karşı eğitim materyallerinin ve programlarının geliştirilmesi, kız çocuklarına bilimsel ve teknolojik alanlarda erişim sağlayan programların teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularının eğitim müfredatına entegre edilmesi gibi çalışmaların da hayata geçmesi büyük önem taşıyor.

“Yeni işe alımlarda temsiliyete göre pozitif ayrımcılık yapıyoruz”

MAPFRE Sigorta olarak kişilerin bireyselliğine saygı gösterilmesinde, insanların farklılıklarının kabul edilmesinde ve her türlü ayrıcalık veya ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında çeşitliliği ve fırsat eşitliğini esas alıyoruz. Bu kapsamda kadınların çalışma hayatında güçlendirilmesi, her kademede görev almaları, eşit haklara sahip olmaları gibi konulara büyük önem atfediyoruz.

Diğer yandan çalışanlarımızın liderlik yeteneklerini ortaya çıkarmak, geliştirmek ve birer MAPFRE Lideri olarak profesyonel yaşamlarına devam etmeleri için çalışıyoruz. Kadın ve erkek arasındaki ücret farkını ortadan kaldırmayı amaçlayan “Equal Pay Gap” metodolojisiyle aynı işi yapan kadın ve erkekler arasında ücret eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

İşe alım süreçlerimizde ise kısa liste adaylarında, departmandaki cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere temsiliyet oranı az olan cinsiyetin avantajına olacak şekilde 3’e 1 oranında aday seçeneği sunulmasını dikkate alıyoruz. Yönetici pozisyonları için paylaşılan kısa listede de ağırlıklı oranın kadın adaylardan oluşmasını bekliyoruz. Kadın yönetici sayımızı sistematik olarak arttırmak için Kadın Liderlik programı uyguluyoruz.
Yeni anne olmuş kadın çalışanımızı, kreş yardımı, yeni anne koçluk programı ve anneler için özel tasarladığımız süt/dinlenme odası imkanları sunuyoruz. Hibrit ve esnek çalışma imkanları sunarak kadın çalışanlarımızın istihdamda kalmalarını destekliyoruz.