Generali Sigorta İzmir’in sigortacılık haritasını açıkladı

Generali Sigorta İzmir’in sigortacılık haritasını açıkladı

Generali Sigorta, Ege Bölgesi’nin en büyük illerinden İzmir’in sigortacılık verilerini açıkladı. Generali Sigorta verilerinden derlenen bilgilere göre İzmir’de genel portföy ortalaması müşteri yaşı 49 olurken, sigorta hizmeti alanların %54’lük büyük çoğunluğunun 35-55 yaş aralığındaki bireylerden oluştuğu görüldü.

En çok DASK poliçesi yapılıyor

Generali Sigorta’nın derlediği verilere göre İzmir’de en çok yapılan sigorta türü DASK olarak öne çıkıyor. DASK poliçeleri %45’lik oran ile ilde ilk sırada yer alıyor. DASK poliçelerini %18 ile kasko ve %7 ile konut poliçeleri izliyor.

Müşterilerin %83’ü acente kanalından geliyor

İzmirlilerin sigorta ürünlerine ulaşırken en sık kullandığı yöntem ise acenteler olarak görülüyor. Müşterilerin sigorta ürünlerine nereden ulaştığı ve satın aldıkları incelendiğinde en çok %83’lük oranla acente kanalının öne çıktığı görülüyor. Bu oranı %17 ile Direkt Kanal izliyor.

İzmir’de yeni müşteri oranı %60

Verilere göre İzmir’de sigorta yaptıran müşteriler arasında yeni iş müşteri oranı %60 olurken, yenileme oranı ise %40 olarak öne çıkıyor. Generali Sigorta müşterilerinin yenileme oranı ortalama olarak %37 olurken, İzmir’deki %40’lık oran tüketici ömür değerinin bu il müşterileri içerisinde ortalamanın üzerinde olduğunu gösteriyor. İzmir’de sigorta yaptıranların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında ise %60 erkek – %40 kadın dağılımı göze çarpıyor.