ICBC Turkey’in ilk çeyrek karı yüzde 45 arttı

ICBC Turkey’in ilk çeyrek karı yüzde 45 arttı

Banka, 2023 yılının ilk çeyreğinde 544 milyon TL kar açıkladı. 2022 yılı ilk çeyreğinde 376 milyon TL kar açıklayan Banka karını % 45 artırdı. 

Banka’nın aktif büyüklüğü yıl sonuna göre % 13 artarak 68 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde öz sermayesi % 19 artarak 3,9 milyon seviyesindedir. Banka’nın toplam mevduatı 24,2 milyon TL olup yıl sonuna göre aynı kalmıştır. Bankanın kredi hacmine bakıldığında ise TL bireysel kredilerde 60 milyon TL azalış olduğu, kurumsal kredilerin ise 3.874 milyar TL’den 3.685 milyar TL’ye gerilediği görülmektedir. Banka’nın özkaynak kârlılığı % 15.9, aktif kârlılığı ise % 0.79 seviyelerinde gerçekleşti. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu ise % 13,36’dır. Bu dönemde Banka’nın takipteki krediler oranı % 0,11’dir.

Banka’nın yurtiçi şube sayısı 2022 yıl sonuna göre aynı kalarak 39 şube ile faaliyetlerine devam etmektedir. Çalışan sayısı ise 2022 yıl sonuna göre 28 kişi azalarak 728 çalışan ile hizmet vermektedir.