İkinci tur takvimi nasıl işleyecek?

İkinci tur takvimi nasıl işleyecek?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylardan hiçbiri yüzde 51 oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Sürecin takvimi de belirlendi.

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı’nı seçmek için dün sandık başına gitti. YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün Türkiye saatiyle 15.30’da yaptığı açıklamayla seçimin resmen ikinci tura kaldığını duyurdu.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur seçim için süreç şöyle işleyecek:

15 MAYIS 2023 PAZARTESİ: 1- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü

2- Propaganda döneminin başlangıcı 
3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü 
4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

16 MAYIS SALI: 1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü 
2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması

17 MAYIS ÇARŞAMBA: 1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü
2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanması,
3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması

18 MAYIS PERŞEMBE: 1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.

19 MAYIS CUMA: 1- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLEREK AYNI GÜN İLÂNI,

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara

3- Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi
için gerekli işlemlerin yapılması,
4- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık çevresi görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya
başlanması.

20 MAYIS CUMARTESİ: 1- GÜMRÜK KAPILARINDA VE YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI

21 MAYIS PAZAR: 1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,
2- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur’aya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü

22 MAYIS PAZARTESİ: 1- Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının
yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi

24 MAYIS ÇARŞAMBA: 1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması 
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini
içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,
3- YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ

26 MAYIS 2023 CUMA: 1- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak
değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması,
2- İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına
teslimi,

27 MAYIS CUMARTESİ: 1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,
2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) 

28 MAYIS PAZAR: 1- İl ve ilçe merkezlerinde;
a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanması, bina
sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine
getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri,
b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin
sağlanması,
2- OY VERME GÜNÜ,
3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00)

29 MAYIS PAZARTESİ: 1- Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçlarının ilânı,
2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü, (Saat 17.00) (298/128)
3- İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanması

30 MAYIS SALI: 1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) 
2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

31 MAYIS ÇARŞAMBA: 1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü.

1 HAZİRAN PERŞEMBE: 1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü, 2- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ.