“Kariyer basamaklarını ‘erkekleşmeden’ çıkabilmek çetin bir mücadele”

“Kariyer basamaklarını ‘erkekleşmeden’ çıkabilmek çetin bir mücadele”

PSM DERGİSİ

Finans ve teknoloji sektörünün kadın liderlerine sorduk:

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadınların aile/özel ve çalışma hayatındaki rollerini nasıl değerlendirirsiniz? Yeni yüzyılda eşit, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim için ne gibi adımlar atılmalı?

Şirketinizde kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulamalar neler?

Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu:

Yıllardır kadına atfedilen etiketler, değişen zamana rağmen toplumun eskiden beri kadına yüklediği sorumluluklar, kadınların da nesilden nesle içselleştirdiği bu zorunluluklar nedeniyle ister istemez belirli bir dönem boyunca kadınlar aile ve çalışma hayatı arasındaki dengede zorlanarak iş yaşamında dezavantajlı bir konuma düşebiliyor. Bu akışı tersine çevirebilmek için toplumdaki kalıplaşmış algıları değiştirmek ve kadınların sürdürülebilir istihdamına olanak sağlayacak ve geçişleri elverişli hale getirecek sektörel uygulamaları hayata geçirmek gerekiyor. Bunun için hem kurumlara hem bireylere çok iş düşüyor.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, eğitimde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek en acil konu. Kız çocuklarının eğitime erişimini artırmak için topluluk odaklı programlar ve politikalar geliştirilmeli, mevcut çalışmalar güçlendirilmeli. Özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan kız çocukları için yaratılacak her türlü fırsat eşitliği geleceğimiz için olumlu etkiler yapacaktır. Cinsiyet eğitimi ve farkındalık programlarıyla hem çocuklarda hem de ailelerde cinsiyet kalıplarını kırmaya odaklanmalı, kalıplaşmış ve toplumu geriye götüren cinsiyetçi statükoları yıkıp eşitlikçi kültür dönüşüm programlarını devreye almalıyız.

“2 yılda 3 bin 500 kadına mikrokredi verdik”

Yüzde 51’e 49 ile kadın çalışan oranının yüksek olduğu nadir sektörlerden birinde faaliyet gösteriyoruz. Üst yönetimlerde bu oran giderek düşse de biz Aktif Bank olarak ne mutlu ki bu oranlar açısından sektörün ilerisinde yer alıyoruz. Bankamız genelinde kadın-erkek çalışan dağılımı neredeyse yarı yarıya. C-level düzeyinde de eşitliğe önem veren bir konumdayız.
Bu eşitlikçi politika sadece Aktif Bank ile sınırlı değil. Ekosistemimizdeki tüm FinTek iştiraklerimizde de üst düzey yönetici kadın liderlere rastlıyoruz. Bankamız, kadınların ekonomideki varlığının güçlenmesine büyük önem veriyor. Biz de üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Her alanda cinsiyet eşitliğinin önemini vurguluyoruz. Bu doğrultuda, insan kaynakları politikamızdan sosyal sorumluluk alanına kadar kadınlara yönelik aksiyonlarımızı artırmak için çalışıyoruz.

Bu anlamda hayata geçirdiğimiz “Ekonomide Aktif Kadınlar” projesinin temel hedeflerinden biri, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile iş birliği yaparak bankacılık sistemine dahil olmayan düşük gelirli mikro girişimci kadınları ekonomiye kazandırmak. Kadınların finansal profil ve kredi skorlarını belirleyerek mikrokredi sağladığımız projeyle, onların finansal enstrümanlara erişimini kolaylaştırıyoruz. Oluşturulan bu finansal geçmiş ve iş ortağımız global bilgi hizmetleri şirketi Experian’ın sağlayacağı eğitim desteğiyle, kadınların iş dünyasında başarılı olmaları için girişimcilik becerilerini geliştirmeyi, mikro girişimcilikte başarı elde etmelerini ve daha büyük işlere adım atmaları için gerekli altyapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca dar gelirli mikrogirişimci kadınların gelir getirici faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına katkıda bulunuyoruz. Projenin ilk 2 yılında yaklaşık 3 bin 500 kadına ulaştık ve 10 milyon TL’lik mikrokredi desteği verdik. Önümüzdeki dönemde de proje yoluna tüm hızıyla devam edecek.