Kozmetik devine Rekabet Kurulu’ndan milyonluk ceza

Kozmetik devine Rekabet Kurulu’ndan milyonluk ceza

NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı kararı ile açılan soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Kurulunun 12.01.2023 tarih ve 23-03/29-12 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte, sonlandırılmasına karar verildi.

Soruşturma sonucunda, NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildi.

Bu kapsamda, NAOS İstanbul Kozmetik’e yaklaşık 5 milyon TL para cezası verildi.

Kuruldan yapılan açıklamada, NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gönderilen nihai uzlaşma metninin kurum kayıtlarına intikal ettiği, uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranının ve tutarının teşebbüs tarafından açıkça kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu doğrultuda, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin
üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 6.620.969,73- TL idari para cezası uygulanmasına, 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulanmasına, bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 4.965.727,30-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

İRTİBATTA KALALIM!

En son haberlerimizle sizi güncel tutmak isteriz

İstenmeyen posta göndermiyoruz!

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

close

İRTİBATTA KALALIM!

En son haberlerimizle sizi güncel tutmak isteriz

İstenmeyen posta göndermiyoruz!

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.