Merkez Bankası açıkladı! Faiz yüzde 48’e yükseldi

Merkez Bankası açıkladı! Faiz yüzde 48’e yükseldi

Ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faizi yüzde 48 seviyesine yükseltildi. 2023 yılında oran yüzde 11,75 seviyesinde bulunuyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından hazırlanan Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 48,00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310,00 Türk lirası olarak tespit edildi.

Belirlenen bu oran ve tutar 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihînde yürürlüğe girdi.