Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2023’ün üçüncü çeyreğine ilişkin “Finansal Hesaplar Raporu” yayımlandı.

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2023 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 78,5 trilyon TL, yükümlülükleri ise 88 trilyon TL düzeyinde gerçekleşirken, Türkiye ekonomisinin net finansal değeri, bir önceki döneme göre gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla 1 puan gerileme kaydetti.

Aynı dönemde, finansal olmayan kuruluşlar ve hane halkının borçlarının GSYH’ye oranı sırasıyla yüzde 50,8 ve yüzde 11,3 oldu.

Bu oranlara göre Türkiye, hem hane halkı hem şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki yerini aldı.