Merkez Bankası’ndan bir izin bir de faaliyet genişletme kararı

Merkez Bankası’ndan bir izin bir de faaliyet genişletme kararı

TCMB, bir ödeme kuruluşuna faaliyet izni verirken, birinin faaliyet izninin kapsamını genişletti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye faaliyet izni verirken, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin de faaliyet izninin kapsamını genişletti.

TCMB’nin konu ile ilgili Tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye elektronik para ihracı hizmetini sunmak özere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un (Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmasının onaylanmasına, anılan hizmetlerin ödeme hizmeti sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere 8/10/2015 tarih ve 6484 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.